Škola pro vás

 

Cílem projektu Škola pro vás je usnadnit dětem hravou formou jejich rozhodování, kterou školu budou po absolvování povinné školní docházky navštěvovat. Projekt sestává z přednášek, besed a tvůrčích dílen, v nichž se budou moci děti seznámit s rozličnými kulturními odvětvími. Lektoři představí svým malým posluchačům své specializace, seznámí je blíže se svými pracemi. Děti budou mít možnost nejen teoreticky ale i prakticky, pod vedením zkušených lektorů, prohlubovat své znalosti a dovednosti. Dozvídat se o praktických využitích svých nabytých dovedností.

Projekt přispívá k rozvoji kompetencí dětí a hravou formou je učí vnímat umění, současně představuje portfolio možností prohlubování dovedností v následném studiu. Přidanou hodnotou je účast dětí na tvorbě dílny přímo při její realizaci, tj., děti pouze nevykonávají činnost pod dohledem zkušeného lektora, ale sami navrhují a mají přímý vliv na směřování tvůrčí dílny. Tomu předcházejí i konzultace se zástupci škol, aby tito měli prostor vyjádřit se, co by jejich žáky zajímalo, tak aby např. projekt přirozeně navazoval na jejich pedagogická působení ve školských zařízeních. Podstatnou složkou projektu je spolupráce. Jinou přidanou hodnotou je i prezentace SŠ nebo konzervatoře nejen zástupcem školy, ale (u vědomí vedení školy a zák. zástupce) unikátně studentem školy. Pro žáky to může být vítanou reflexí a možností klást otázky, také jinou formou přiblížení jejich „budoucí“ školy, než je kupř. „den otevřených dveří“. Mezi přidané hodnoty projektu patří i využití instrumentů získaných z jedné z tvůrčích dílen, během které se děti naučí základy prezentace na podiu před publikem. Kromě obecného využití v pozdější umělecké činnosti, ale i v rámci školní výuky, je využijí následně někteří z nich, kteří se též zúčastní kursu tvůrčího psaní. Budou následně prezentovat své literární práce na veřejnosti.