Petice proti ageismu

Přátelé, dovoluji si vám předložit jednu petici. Pokud vás také štve, že z fakult, vědeckých pracovišť, nemocnic a dalších bývají vyhazováni (propouštěni není přesný výraz) starší lidé, snad proto, že se management rozhodl „omladit stavy“, prosím zvažte podpis. 

Když mě jedna z autorek, v době, kdy petici kolegové sepisovali, vyzvala k drobné pomoci, měla jsem velkou radost. Cením si obzvláště, že ji sepsali právě mladí lidé. Myslím, že i díky dobrému vedení svých pedagogů, kteří nepřednášejí pouze své obory, ale přirozeně učí pokoře, úctě, respektu, zájmu o druhé, tací lidé vyrostli. Prosím, nedovolte, aby kultivace těch, kteří jednou převezmou odpovědnost, byla nahrazena buranstvím. 

V úctě Kateřina Ryšavá
květen 2020

 

     Zde je text petice: http://www.stari-je-mladi-vecnosti.cz/