Úvodní stránka

 

Vítáme vás na stránkách Klubu českých a slovenských spisovatelů z. s.

Věříme se, že zde naleznete inspiraci a třeba se i připojíte k některému z chystaných projektů.

 

Klub českých a slovenských spisovatelů z. s. (dále KS), je dobrovolná profesní organizace spisovatelů, literárních vědců, kritiků, překladatelů, a bezprostředně souvisejících profesí. Vznikl jako organizace, jejímž cílem je představovat českou a slovenskou literaturu, a (nejen) společnou historii našim současníkům, zejména mladým lidem. Zabýváme se živým uměním a spolupracujeme i s dalšími uměleckými žánry. Klademe důraz na mezioborová propojení.

Propojujeme uměleckou práci se vzdělávací činností. V našich projektech užíváme i prvky konstruktivistické pedagogiky. 

Naší partnerskou organizací je Asociace slovenských spisovatelů, sdružující většinu slovenských literárních organizací. Naším kolektivním členem je Česko – slovenská scéna. Součástí je i Klub pražských spisovatelů donedávna samostatná organizace, na jejíž základně byl Klub českých a slovenských spisovatelů vybudován.

KS vytváří podmínky pro svobodnou kulturní tvorbu a její společenské uplatnění především tím, že: prosazuje a chrání svobodu slova a tvorby. Chrání tvůrčí, profesní, sociální a materiální zájmy, a práva svých členů; podporuje vznik literárních skupin, regionálních složek a dalších forem kulturního života. Je otevřen mezinárodním stykům a podporuje kontakty svých členů s představiteli kultur všech národů. KS vyvíjí kulturně vzdělávací činnost, která je v souladu s posláním organizace.

KS je nepolitický a na jeho půdě nemohou působit pobočky politických stran.