RADA KS

Rada Klubu českých a slovenských spisovatelů

Lubomír Brožek, předseda KS    

Vladimír Skalský, místopředseda KS

Marie Formáčková Viktorie Hradská Naďa Vokušová Kateřina Ryšavá Vladimír Křivánek † 

Stefan Szerýnski  † Lenka Kozlíková Václav Vondráček Petr Budil 

Petr Sak Jiří Klapka   Petr Žantovský  Anna Hogenová Jarmila Taliánová -Wunderlin Petr Čornej 

zakládající členové organizace: Lubomír Brožek, Stefan Szerýnski, Kateřina Ryšavá