Vítejte v Praze/ Děti Praze

Vítejte v Praze/ Děti Praze

 

Smyslem projektu „Vítejte v Praze/ Děti v Praze“ je integrovat děti ukrajinských uprchlíků do pražského prostředí, školní výuky a včlenění do třídních kolektivů. Je realizován ve spolupráci s Knihovnickým institutem NK ČR, v součinnosti se ZŠ a ZUŠ působícími na území hl. m., a za podpory zástupců soukromého sektoru. V nadcházejícím ročníku má podtitul „Hrajeme si spolu“.
Aktivity projektu: soutěž – písemná a výtvarná reflexe Prahy ukrajinskými a pražskými dětmi, dialog a předávání zkušeností mezi těmito dvěma skupinami, výstava, tvůrčí dílny a přednášky. Projekt reaguje na závěry výzkumu SYRI, Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik, že ukrajinské děti mají adaptační obtíže, rizikově hodnotí jejich možnosti přechodu na SŠ.
Těšíme se, že v roce 2024 opět otevřete vrátka kreativitě, fantazii a půjdete do toho s námi.   

 

 

Na projektu spolupracují: 

 

– Knihovnický institut Národní knihovny ČR

Ebroviny