Škola pro vás

 

Škola pro vás

 

  

 

 

 

 

 

 

Cílem projektu Škola pro vás, který je financován Evropskou unií jako součást Národního plánu obnovy, je rozšíření vědomostí z oblasti kultury dětem a studentům. Jde o podporu v jejich přípravě na následná studia ve středních a vysokých školách. Současně nabízí možnost prohloubení vědomostí dospělým formou přednášek nebo školení, ať už profesionálům uměleckých oborů nebo kupříkladu lektorům tvůrčích dílen, zaměstnancům neziskových společností nebo třeba spolkům, které se zabývají pedagogickou činností nebo studentům pedagogických škol.

 

V rámci tohoto projektu byly dosud realizovány tyto přednášky, workshopy, školení:

Úvod do zpěvu (práce s dechem, intonace, procvičování rytmiky atd.)

Tvůrčí psaní – tvorba textu, úvod do psaní povídky, práce s metaforikou při tvorbě básně

Moderní česká slovesnost – přednáška o tvorbě K. H. Máchy, K. J. Erbena a dalších literátů, kteří se významně podíleli na moderní podobě českého jazyka. Přiblížení podílu J. A. Komenského a B. Balbína na češtině, jakou dnes známe.

Tvorba reportáže, příprava rozhovoru (příprava otázek)

Vystoupení před publikem – práce s mikrofonem

Umělecká recitace – příprava na vystoupení, rozbor textu a jeho uchopení

Úvod do práce na jevišti – seznámení se s jevištním prostorem a jeho specifiky, pohybová příprava

Základy improvizace na jevišti

Práce s kamerou – objasnění technických možností kamerového systému pro natáčení audiovizuálního díla,  ukázky natáčení

Tvorba fotografie – specifika práce se zrcadlovkou, ukázky digitálního fotografování, srovnání práce s fotografickým zařízením v mobilním telefonu a porovnání kvality s ohledem na technické parametry rozličných „chytrých“ telefonů.

 

Část projektu Škola pro vás, jak už bylo výše zmíněno, je určena dětem. Snahou realizátorů je usnadnit dětem hravou formou jejich rozhodování, kterou školu budou po absolvování povinné školní docházky navštěvovat. Projekt sestává z přednášek, besed a tvůrčích dílen, v nichž se budou moci děti seznámit s rozličnými kulturními odvětvími. Lektoři představí svým malým posluchačům své specializace, seznámí je blíže se svými pracemi. Děti budou mít možnost nejen teoreticky ale i prakticky, pod vedením zkušených lektorů, prohlubovat své znalosti a dovednosti. Dozvídat se o praktických využitích svých nabytých dovedností.
Projekt přispívá k rozvoji kompetencí dětí a hravou formou je učí vnímat umění, současně představuje portfolio možností prohlubování dovedností v následném studiu. Přidanou hodnotou je účast dětí na tvorbě dílny přímo při její realizaci, tj., děti pouze nevykonávají činnost pod dohledem zkušeného lektora, ale sami navrhují a mají přímý vliv na směřování tvůrčí dílny. Tomu předcházejí i konzultace se zástupci škol, aby tito měli prostor vyjádřit se, co by jejich žáky zajímalo, tak aby např. projekt přirozeně navazoval na jejich pedagogická působení ve školských zařízeních. Podstatnou složkou projektu je spolupráce. Jinou přidanou hodnotou je i prezentace SŠ nebo konzervatoře nejen zástupcem školy, ale (u vědomí vedení školy a zák. zástupce) unikátně studentem školy. Pro žáky to může být vítanou reflexí a možností klást otázky, také jinou formou přiblížení jejich „budoucí“ školy, než je kupř. „den otevřených dveří“. Mezi přidané hodnoty projektu patří i využití instrumentů získaných z jedné z tvůrčích dílen, během které se děti naučí základy prezentace na podiu před publikem. Kromě obecného využití v pozdější umělecké činnosti, ale i v rámci školní výuky, je využijí následně někteří z nich, kteří se též zúčastní kursu tvůrčího psaní. Budou následně prezentovat své literární práce na veřejnosti.

 

Naším partnerem je Knihovnický institut Národní knihovny ČR