Cena Františka Hrubína 2021

 

 

Cena Františka Hrubína 

Dne 21. 10. 2021 od 17 hodin se uskutečnilo slavnostní předání Ceny Františka Hrubína, která je určena nejlepšímu autoru spjatému se Středočeským krajem. Tentokrát se uskutečnilo v Gymnáziu Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš, v němž nás srdečně uvítal jeho ředitel, pan Jiří Kastner.

Cena Františka Hrubína je cenou Klubu českých a slovenských spisovatelů a Hejtmanky Středočeského kraje. Paní hejtmanka Petra Pecková, spolu s předsedou Klubu českých a slovenských spisovatelů panem Lubomírem Brožkem předali cenu sedmého ročníku za celoživotní dílo Jiřímu Žáčkovi, básníku, na jehož verších vyrostlo několik generací dětí a zalíbení v jeho poezii našli i dospělí čtenáři. V slavnostním podvečeru zazněly verše Františka Hrubína v podání studentů Gymnázia Karla Čapka, Dobříš i ukázky z tvorby laureáta ceny. 

 

 

Fotografie paní Jany Tománkové laskavě poskytlo Gymnázium Karla Čapka, Dobříš.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

               

 

Projekt reflektují:                          

 

Knihy studentům věnovala Grada Publishing, a. s., která je naším tradičním partnerem.

Níže je malá ochutnávka z nabídky Grady nejen pro studenty.  Více na: https://www.grada.cz/

 

 

 

 

Chcete umět profesionálně komunikovat v anglickém jazyce?

Napsat správně e-mail či dopis a bez problémů telefonovat?

Přesvědčivě vyjednávat, vést prezentace a aktivně se účastnit porad? S touto knížkou to snadno zvládnete!

 

 

Monografie přináší pohled na fenomén fanzinů v českém a slovenském prostředí a navazuje tak na domácí výzkum samizdatu, stejně jako na práce zahraničních autorů. Kniha se orientuje na různé rozměry fanzinové produkce od osmdesátých let 20. století po současnost. Rozebírá způsoby výroby, distribuce či obsah vybraných titulů a jejich roli nejen v subkulturních prostředích. Je určena především čtenářům, kteří se zajímají o problematiku fanzinů a alternativních tiskovin, subkultur, dějiny žurnalistiky, alternativní životní styly, ale stejně tak i o nedávnou minulost.

 

 

 

Získáte ucelený přehled o vývoji psychologie jako oboru. Kniha mapuje jeho vznik a vnitřní diferenciaci a hlavní směry psychologie, které se zrodily ve 20. století (behaviorismus, gestaltismus, psychodynamická, fenomenologická, transpersonální, kognitivní psychologie, systémové teorie aj.).