Dětská slovesnost a tvorba pro děti 2021

   

Dětská slovesnost a tvorba pro děti 2021

 

Letošní ročník tradičního semináře o dětské slovesnosti a tvorbě pro děti se konal 13. prosince ve Slovenském domě v Praze pod záštitou radního pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání, pana Víta Šimrala, za podpory předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání hl. m. Prahy, paní Mariany Čapkové i ředitelky odboru školství, mládeže a sportu, paní Lenky Němcové.

Ti z vás, kteří už seminář znají, vědí, že jde o unikátní projekt, který děti přímo spoluvytváří. Mají možnost setkat se s inspirativními osobnostmi z různých oborů, které je zajímají, ty je mohou nasměrovat k jejich pozdější činnosti. Konzultovat mohou též rodiče nebo zástupci škol. Nejinak tomu bylo i v letošním ročníku. Připravili jsme dětem opět tvůrčí dílny, byť je bylo lze realizovat jen v omezeném rozsahu vzhledem k vládním pandemickým opatřením, žáci spoluvytvářeli seminář svými recitacemi i malými neformálními besedami s vystupujícími. Návštěvníci měli možnost se seznámit s novým výzkumem Národní knihovny ČR týkajícím se dětského čtenářství v období pandemie.   

Věřím, že si děti den s námi užily. Naše poděkování patří všem, kteří se projektu podílí. Vážím si toho, že se podařilo propojit tolik subjektů na vzájemné spolupráci, že se všichni zúčastnění dokázali pro tento projekt nadchnout stejně jako my. Že to všichni – jako my – dělají pro potěchu a poučení dětí. Díky moc. Věřím, že si to děti užily a bavily se.     

KR 

 

     

Děkujeme Dětskému knižnímu klubu Grada, že svými knihami ocenil na semináři malé vystupující. Pokud vás zajímá, kdo jsou Knihomágové a soutěže vás baví, podívejte se na stránku Grady na našem webu nebo přímo na: https://www.grada.cz/detsky-knizni-klub/dkk/

 

 

 

Na projektu spolupracujeme s Národní knihovnou ČR, Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR a mediálním partnerem je Český rozhlas. Díky.  

       

https://www.nkp.cz/ 

https://www.skipcr.cz/

https://junior.rozhlas.cz/