Ctnosti a neřesti

 

 

Ctnosti a neřesti od baroka po současnost

 

V roce 2024 vzpomeneme 340. výročí narození barokního sochaře, který kromě jiného vytvořil na Šporkově Kuksu unikátní soubor soch představujících 12 ctností a 12 neřestí nazíraných prizmatem barokní symboliky, ke kterým patří ještě sochy dvou andělů – blažené smrti a truchlivé smrti. V Praze nám například geniálního tvůrce připomíná pamětní deska na tzv. Braunově domě naproti Novoměstské radnici, kde umělec nějaký čas žil a zemřel. Své sochy vytvářel samozřejmě pod vlivem barokní mystiky. Nicméně názor na ctnosti a neřesti se v čase vyvíjel, a to jak ve smyslu náboženském, filozofickém, tvůrčím a koneckonců i psychologickém a sociálním až do současnosti. Domníváme se, že pokusit se o reflexi vývoje společenského názoru na dobro a zlo může být kromě pocty Matyáši Bernardu Braunovi, u příležitosti výročí jeho narození, i zajímavou sondou do mnoha oblastí společenského vývoje.