Ethnica Kreativita – Pohádky jako obraz národních mýtů

 

   

 

Chystaný projekt Ethnica Kreativita si klade za cíl představit dětem a mladým lidem kulturnost národnostních menšin a cizinců žijících na našem území. Jen s připomínáním vlastní historie mohou být ti, kteří s námi soužívají, kontinuálně propojeni se svou vlastí a svými předky. Zvlášť je to důležité pro ty, kteří se už v naší zemi narodili a díky připomínání krás a dějin své vlasti jejich blízcí snižují riziko pocitu vykořeněnosti. Jak lépe přiblížit své tradice a své kořeny než díky vyprávění a zpívání pohádek, mýtů svých krajin? Ne náhodou má projekt podtitul „Pohádky jako obraz národního mýtu“.

V rámci nápomoci integračnímu procesu jsme se rozhodli, po jednáních se zástupci menšin i cizinců, že budeme dětem a studentům majoritní většiny, a i jim samotným představovat bájné a pohádkové příběhy jejich kultur. Věříme, že vytvoříme platformu setkávání vedoucí k lepšímu pochopení odlišností a tím i respektu vůči jinakosti. Současně věříme, že české děti budou lépe chápat své nové kamarády a vzájemně se přirozenou formou přiučí svým jazykům a tradicím. Přidanou hodnotou projektu je výuka s konstruktivistickým přístupem, v němž lektor bude mít úlohu mentorskou, úlohu průvodce dětem. Další přidanou hodnotou bude společné malování dětí majoritní i minoritní společnosti. Děti a studenti budou malbou realizovat, na základě edukačních programů, své představy tradičních mýtických a pohádkových postav rozličných národů.