Cena Františka Hrubína

Složení odborné poroty Ceny Františka Hrubína:

předseda poroty: PhDr. J. Šulc

prof. PhDr. Vlad. Křivánek, CSc.†

Doc. Mgr. P. Žantovský, Ph.D.

Lubomír Brožek

Jiří Žáček

(Od. 26. 4. je porota rozšířena o členy rady klubu)

 

Cena Františka Hrubína 2020     

 

26. 10. 2020 byla ve Slovenském domě předána Cena Františka Hrubína profesoru Petru Čornejovi za jeho velkolepé dílo Jan Žižka (Nakladatelství PASEKA). Předání se konalo v komorním duchu s omezením přístupu veřejnosti tak, abychom dostáli nařízeným opatřením. Panu profesoru děkujeme za milé setkání a vystoupení.

Přinášíme řeč, kterou pronesl při předání ceny p. prof. Čornej:

 

 

 

 

Zde přikládám text laudatia od Pavla Hozy, člena poroty  Laudatio

Toto je představení Středočeské vědecké knihovny v Kladně, která je partnerem ceny:

Prezentace SVKKL na Ceně Fr. Hrubína 2020

Poděkování patří Středočeskému kraji, SVKKL, Slovenskému domu v Praze za laskavé zapůjčení prostor k předání ceny, spolupracujícímu projektu Studenti Středočeskému kraji, Gymnáziu Karla Čapka Dobříš, za komunikaci magazínu Medicína a umění a Gradě a. s., našemu sponzoru cen pro studenty, která jim věnovala publikace z obalsti pedagogiky, psychologie atd.

 

                                                         

 

 

 

Cvičení paměti na celý rok – Buďte aktivní po celý svůj život! Pravidelné cvičení si zaslouží nejen tělo, ale především mozek. Pokud nebude pracovat, jak má, nemůže organismus dobře fungovat. Proto je nutné mozek pravidelně namáhat, a to nejen v mládí – nikdy není pozdě začít. Není to jen velmi užitečné, ale s touto knihou i zajímavé a zábavné!
​Sebevýchova – Chcete vědět, proč musí být člověk vychováván i v dospělosti? A proč by měl každý vychovávat především sám sebe? Zajímá vás, jak na to? Tato ojedinělá publikace vás seznámí s pedagogickými, psychologickými, filozofickými a dalšími aspekty výchovy sebe sama.
Vývojová psychologie – Hlavní poznatky o psychické ontogenezi člověka vycházející z klinické praxe zkušených autorů přináší tato kniha ve svém nejnovějším vydání. Obsahuje ucelený teoretický základ oboru, a je proto již dlouhá léta základní učebnicí pro studenty na vysokých školách a studijním materiálem pro zájemce z řad psychologů, pedagogů, pediatrů, ale i zainteresovaných laiků. Čtvrté vydání je však v mnohém aktualizováno a doplněno o novější informace. Rozšířeny jsou zejména kapitoly vztahující se k období vývoje v dospělém věku. Publikace svou vyváženou koncepcí poskytuje komplexní pohled na problematiku psychického vývoje jedince.

 

 

   

         

Cena Františka Hrubína 2019 

Dne 14. 11. 2019 byla v krásných prostorách Muzeu umění a designu v Benešově udělena již po páté Cena Františka Hrubína. Odborná porota se v tomto ročníku shodla na udělení ceny sbírce Duše je divný pták básníka Vladimíra Křivánka. Jde o rozsáhlý autorský výbor z čtyřverší, které vznikaly v průběhu posledních třiceti let. Jedná se o velmi rozmanitou meditativní a zpovědní lyriku. Knihu dedikovanou Janu Skácelovi vydalo nakladatelství Prstek Aleš. 

Zde je odkaz na web Středočeského kraje, který cenu přibližuje: 

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/cenu-frantiska-hrubina-ziskal-vladimir-krivanek?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1

   

A zde je odkaz ze Středozemě:  https://www.stredozeme.cz/cs/hrubinovu-cenu-prevzal-vladimir-krivanek.html

 

Cena Františka Hrubína 2018

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/tiskove-informace/aktuality/-/blogs/cenu-frantiska-hrubina-za-rok-2018-ziskal-celakovicky-rodak-michal-cernik;jsessionid=193DF94178DFE7CA672DF48369E762C4.liferay_s1?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Ftiskove-informace%2Faktuality%3Bjsessionid%3D193DF94178DFE7CA672DF48369E762C4.liferay_s1%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

představení Středočeské vědecké knihovny Kladno        

 

 

 

 

Toto Zde jsou odkazy na stránky Muzea umění a designu:

https://mudbenesov.cz/akce 

https://www.facebook.com/events/479786819412422/

Těšit se můžete na vystoupení mladé autorky Anny Luňákové, jejíž tvorba je částečně inspirována poetikou Hrubínovou nebo například na sugestivní tóny violoncella Jitky Pallové nebo sametově zvučný hlas Jiřího Klema.

Záštitu převzala Hejtmanka Středočeského kraje, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová.

 


Cena Fr. Hrubína za nejlepší knihu roku středočeského autora – Cena Hejtmanky Středočeského kraje a Klubu českých a slovenských spisovatelů

 

 

 

 

 

 

 

Význam Františka Hrubína v českém kulturním kontextu

Ke 100. výročí narození Františka Hrubína se konal v Lešanech seminář ve spolupráci se Středočeským krajem, pod vedením Vladimíra Křivánka za účasti dalšího významného literárního kritika, historika, Miloše Pohorského.

Později, v roce 2014, jsme připravili seminář pod názvem Význam Františka Hrubína v českém kulturním kontextu. Odborný seminář se zabýval reflexi Hrubínova díla v dobovém a místním kontextu a jeho působení na generace Hrubínových „dědiců a následovníků“. Cílem semináře, za účasti literárních historiků, odborníků na Hrubínovo dílo, bylo přiblížit odkaz jeho díla našim současníkům, zejména mladým lidem. Tisková konference pořádaná při příležitosti i odborného semináře uvedla projekt „Cena Fr. Hrubína za nejlepší knihu roku středočeského autora – Cena Hejtmana Středočeského kraje a Klubu pražských spisovatelů“, jejíž slavnostní vyhlášení proběhlo v roce následujícím. Kniha byla, podobně jako pozdějších ročnících vybrána porotou, složenou z odborníků z řad historiků, literárních teoretiků, literátů.

Cena Fr. Hrubína za nejlepší knihu roku středočeského autora – Cena Hejtmana Středočeského kraje a Klubu českých a slovenských spisovatelů

Málokterý český spisovatel je tak bytostně spjat se Středočeským krajem jako František Hrubín, jehož rodina žila u matčina otce v Lešanech v Posázaví. Zde Hrubín nejenom vychodil obecnou školu, ale získal i hluboký a trvalý vztah k místu a krajině, v níž vyrůstal a dospíval a kde nakonec zdědil i rodovou chalupu, v níž často pobýval. Krajina dětství i duchovní realita lešanského okolí se mu stala celoživotní inspirací. Například báseň o nesmrtelnosti lásky Romance pro křídlovku je založena na postupném nalézání smyslu dávného autorova iniciačního zážitku; vánoční balada Lešanské jesličky (o protivenstvích, jimž je vydán na pospas nový život) se dobírá významů aktualizací biblické legendy a staré lešanské historky.
S přihlédnutím k tomu, že u Františka Hrubína se propojuje s jeho již klasickými díly básnickými a prozaickými i tvorba pro děti a vzhledem k jeho bytostnému sepjetí se Středočeským krajem je jenom přirozené, že právě jeho jméno důstojně zaštítí každoroční ocenění nejlepší knihy středočeského autora.

Parametry ceny:
Vybraní autoři nemusí být, stejně jako Fr. Hrubín, středočeskými rodáky. Měli by však v regionu žít a publikovat. Autora/ku/ vybere odborná porota složená z literárních historiků, spisovatelů a publicistů, včetně vybraného zástupce pořádajícího města. Cena nemá úzce vymezené kategorie. Týká se vydaného (v předešlém roce) slovesného díla prozaického, básnického, literárně kritického či dramatického, včetně literatury pro děti a mládež. Laureáta ceny vybere každým rokem odborná porota složená z řad literárních kritiků, spisovatelů a dalších činovníků v oblasti knižní kultury. Součástí slavnostního vyhlášení ceny bude představení ukázek z tvorby mladých umělců města, kde bude cena vyhlášena.
Oceněný spisovatel poté při slavnostním vyhlášení obdrží finanční prémii ve výši 50 000,- coby ocenění jeho přínosu české kultuře a povzbuzení k další tvorbě.

 

Hlavní partner projektu: Středočeský kraj

 

Mediální partneři: Literární noviny, Český rozhlas

  

 

Partneři projektu: Středočeský kraj, město Benešov, Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Muzeum umění a designu v Benešově

 

 


Cena Františka Hrubína za nejlepší knihu roku středočeského autora / Cena Hejtmana Středočeského kraje a Klubu českých a slovenských spisovatelů 2018

Na podzim minulého roku proběhl již 4. ročník ceny, který se konal ve spolupráci se Středočeským krajem, také se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně, radnicí města Benešov, Muzeem umění a designu. Tomuto ročníku udělila svou záštitu Hejtmanka Středočeského kraje, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová.    

 

 

 

 

ocenění spisovatelé:

1. ročník – Vladimír Janovic za sbírku „V kom jednou přenocoval přízrak“, vydavatelství Togga

2. ročník – Jana Štroblová za sbírku „Neviditelné obrazy“, vydavatelství Pulchra

3. ročník – Bedřich Stehno za sbírku „Jadérka“, nakladatelství Kmen

4. ročník – Michal Černík za sbírku „Stébla“, nakladatelství Kmen

5. – Vladimír Křivánek

6. ročník – Petr Čornej za publikaci Jan Žižka, nakladatelství Paseka

7. ročník – Jiří Žáček za celoživotní dílo