Cena Františka Hrubína

 

 

Význam Františka Hrubína v českém kulturním kontextu

Ke 100. výročí narození Františka Hrubína jsme připravili ve spolupráci se Středočeským krajem seminář pod názvem Význam Františka Hrubína v českém kulturním kontextu.

Odborný seminář se zabýval reflexi Hrubínova díla v dobovém a místním kontextu a jeho působení na generace Hrubínových „dědiců a následovníků“. Cílem semináře, za účasti literárních historiků, odborníků na Hrubínovo dílo, bylo přiblížit odkaz jeho díla našim současníkům, zejména mladým lidem.  

Tisková konference pořádaná při příležitosti i odborného semináře uvedla projekt „Cena Fr. Hrubína za nejlepší knihu roku středočeského autora – Cena Hejtmana Středočeského kraje a Klubu pražských spisovatelů“, jejíž slavnostní vyhlášení proběhne v roce následujícím. Kniha bude vybrána porotou, složenou z odborníků z řad historiků, literárních teoretiků, literátů.                                      Akce se konala v budově Krajského úřadu Středočeského hejtmanství v Sále zastupitelstva hejtmanství dne 30. 9. 2014 za účasti Ing. Petery, Hejtmana Středočeského kraje,

 

Cena Fr. Hrubína za nejlepší knihu roku středočeského autora – Cena Hejtmana Středočeského kraje a Klubu pražských spisovatelů

Málokterý český spisovatel je tak bytostně spjat se Středočeským krajem jako František Hrubín, jehož rodina žila u matčina otce v Lešanech v Posázaví. Zde Hrubín nejenom vychodil obecnou školu, ale získal i hluboký a trvalý vztah k místu a krajině, v níž vyrůstal a dospíval a kde nakonec zdědil i rodovou chalupu, v níž často pobýval. Krajina dětství i duchovní realita lešanského okolí se mu stala celoživotní inspirací. Například báseň o nesmrtelnosti lásky Romance pro křídlovku je založena
na postupném nalézání smyslu dávného autorova iniciačního zážitku; vánoční balada Lešanské jesličky (o protivenstvích, jimž je vydán na pospas nový život) se dobírá významů aktualizací biblické legendy a staré lešanské historky.
S přihlédnutím k tomu, že u Františka Hrubína se propojuje s jeho již klasickými díly básnickými a prozaickými i tvorba pro děti a vzhledem k jeho bytostnému sepjetí se Středočeským krajem je jenom přirozené, že právě jeho jméno důstojně zaštítí každoroční ocenění nejlepší knihy středočeského autora.

Hejtman Středočeského kraje spolu s Klubem pražských spisovatelů bude tedy každým rokem předávat cenu za nejlepší knihu roku vydanou v roce předešlém. Slavnostní předání prvního ročníku ceny proběhlo v Nymburce.
Parametry ceny:

Vybraní autoři nemusí být, stejně jako Fr. Hrubín, středočeskými rodáky. Měli by však v regionu žít a publikovat. Autora/ku/ vybere odborná porota složená z literárních historiků, spisovatelů a publicistů, včetně vybraného zástupce pořádajícího města. Cena nemá úzce vymezené kategorie. Týká se vydaného (v předešlém roce) slovesného díla prozaického, básnického, literárně kritického či dramatického, včetně literatury pro děti a mládež. Laureáta ceny vybere každým rokem odborná porota složená z řad literárních kritiků, spisovatelů a dalších činovníků v oblasti knižní kultury. Součástí slavnostního vyhlášení ceny bude představení ukázek z tvorby mladých umělců města, kde bude cena vyhlášena.

Oceněný spisovatel poté při slavnostním vyhlášení obdrží finanční prémii ve výši 50 000,- coby ocenění jeho přínosu české kultuře a povzbuzení k další tvorbě.

Mediální partneři ceny: Literární noviny, Český rozhlas

 

 

 

 

Projekt je každoročně realizován ve spolupráci se Středočeským krajem.


V důsledku změny názvu naší organizace se pozměnil i název projektu, projekt ceny se nazývá

Cena Fr. Hrubína za nejlepší knihu roku středočeského autora / Cena Hejtmana Středočeského kraje a Klubu českých a slovenských spisovatelů 


Těší nás, že tento projekt se stal tradiční součástí středočeské kultury a média jej reflektují jako jeden z nejvýznamnějších kulturních počinů regionu.

 

Cena Františka Hrubína za nejlepší knihu roku středočeského autora / Cena Hejtmana Středočeského kraje a Klubu českých a slovenských spisovatelů 2018

Na podzim minulého roku proběhl již 4. ročník ceny, který se konal tradičně ve spolupráci se Středočeským krajem, ale také se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně, radnicí města Benešov, Benešovským gymnáziem. Tomuto ročníku udělila svou záštitu Hejtmanka Středočeského kraje, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová.    

   

 

 

Zde přinášíme několik fotografií pro vaši představu:

 

Ocenění spisovatelé:

1. ročník – Vladimír Janovic za sbírku „V kom jednou přenocoval přízrak„, vydavatelství Togga

2. ročník – Jana Štroblová za sbírku „Neviditelné obrazy„, vydavatelství Pulchra

3. ročník – Bedřich Stehno za sbírku „Jadérka“, nakladatelství Kmen

4. ročník – Michal Černík za sbírku „Stébla“, nakladatelství

Cena Fr. Hrubína 2017

 

 

Cena Fr. Hrubína 2016

 

 

 

 

Cena Fr. Hrubína 2015

CENA FRANTIŠKA HRUBÍNA 2015 CENA FRANTIŠKA HRUBÍNA 2015