Pozvánky

Milí přátelé, 

Lenka Kozlíková, členka Rady Klubu českých a slovenských spisovatelů, vás srdečně zve na vernisáž svých obrazů, která proběhne 30. 5. 2023 od 19 h. v Galerii Velryba, Opatovická  24, a potrvá do 30. 6. 2023.

Lenka Kozlíková své křehké vidění světa skrze obrazy ( ale i verše) přináší lidem, aby jim nabídla v každodenním shonu zastavení, vytvořila místo kontemplace v průzračném tichu. Tiché rozhovory jsou hovory, které vede duše s námi samými, učí nás být v tichu též spolu s našimi blízkými.  Chcete-li zažít jednu z mnoha podob krásy, v blízkých dnech ji můžete ve Velrybě spatřit. 

…………………………………………………………………………………………………..

Zázračné ikony a svaté relikvie Balkánského poloostrova

Kdy – 24. 5.– 30. 6. 

Místo konání – Filosofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, Česká republika

Fotografickou výstavu zahájí Snežana Joveva, ředitelka Státního kulturního institutu při Ministerstvu zahraničních věcí, v jehož programu expozice vznikla. Autory výstavy jsou pracovníci Centra slovansko-byzantského výzkumu prof. Ivana Dujčeva při Sofijské univerzitě Sv. Klimenta Ochridského. Ikony jsou emblematickou součástí pravoslavné víry a neoddělitelnou součástí výzdoby křesťanských chrámů od dob nejstarších. Na dvaceti čtyřech panelech jsou představeny kostely a kláštery, ve kterých jsou uchovány zázračné ikony a svaté relikvie. Ve výstavě jsou použity fotografie z archivu Centra slovansko-byzantského výzkumu prof. Ivana Dujčeva při Sofijské univerzitě Sv. Klimenta Ochridského a fotografie, které laskavě zapůjčili představení Rilského, Bačkovského, Trojanského a Bigorského kláštera. Obsahuje krátký popis každého kláštera, legendu patřící ke každé zázračné ikoně a zvykům, spojených se svátky chrámů a světců, jejichž kosti se v nich uchovávají. Před očima se nám odkrývá vyprávění, které staví most přes staletí a představuje výzvu živé víry v zázračných ikonách, v jejich síle neupadající v čase, ideologiích, teoriích, filosofiích.

Odkaz: http://bki.cz/events/


Mediatéka Francouzského institutu v Praze s potěšením oznamuje zahájení činnosti Klubu frankofonních spisovatelů! Na programu jsou čtyři spisovatelské semináře vedené literární překladatelkou Aline Pacvon na různá témata: psaní o sobě, plynutí času, druzí…

Po předchozích seminářích na téma „Čas“„Druhý“ a „Radost“, se ve středu 31. květen od 17.30 hodin v mediatéce Francouzského institutu v Praze uskuteční poslední seminář z cyklu tvůrčího psaní, který se bude věnovat tématu „Jinde“.

Aline Azoulay-Pacvon je literární překladatelka. Přeložila například knihy Easter Parade od Richarda Yatese a Le Cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates od Mary-Ann Shaefferové a Annie Barrowsové. Pochází z Paříže, kde pracovala jako lektorka a externí spolupracovnice kulturních časopisů a literárních pořadů, jako například La Grande Librairie, a posledních patnáct let žije v Praze se svou francouzsko-českou rodinou. Od roku 2020 je certifikovanou arteterapeutkou, jejími oblíbenými pracovními prostředky jsou psané slovo a hudebnost slova.

Chcete-li se zúčastnit Klubu spisovatelů v mediatéce Francouzského institutu v Praze, předběžně se zaregistrujte na semináře, o které máte zájem, kliknutím na malé „vstupenky“ v obdélníku s informacemi o akci. Svou registraci pak můžete potvrdit přímo u výpůjček v naší mediatéce zaplacením dlužné částky, a to platební kartou nebo v hotovosti podle našeho sazebníku.

Cena za seminář:


 

Sekce literatury a názorových debat je jedním z oddělení Francouzského institutu v Praze. Jejím cílem je stát se partnerem pro profesionály v oblasti literatury, ať už jsou to spisovatelé, nakladatelé, knihkupci, překladatelé, ředitelé festivalů nebo akademici. Zejména se jedná po podporu „nových hlasů“ literatury a myšlení ve francouzském jazyce a pravidelnou spolupráci s malými a středními nezávislými nakladatelstvími.

Literární sekce se dále věnuje propagaci knih od frankofonních autorů, podporuje jejich překlad do češtiny, organizuje názorové debaty a stará se o multimediální knihovnu (mediatéku) Francouzského institutu v Praze. Součástí jejích aktivit jsou také pravidelné diskuse s francouzskými spisovateli a sledování aktuálního dění v oblasti francouzské literatury v České republice.

Francouzský institut v Praze pak zprostředkovává nakladatelstvím, překladatelům a spisovatelům informace o různých formách finanční podpory, kterou nabízí Francouzský institut v Paříži, Velvyslanectví Francie v České republice a francouzské Ministerstvo kultury.

Více na: https://www.ifp.cz/cz/kultura/knizni-spoluprace/#/


Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1

https://nfa.cz/cs/29894-carmen?screening=29899

Carlos Saura v Ponrepu

Carmen

– Neděle 4. 6. 202319:30

Anotace – Do dramatu lásky, žárlivosti a smrti ohnivé španělské cikánky Carmen, které Antonio Gades studuje se svým souborem, vkládá režisér další tematickou rovinu: vlastní filmový děj, vztahující se k soukromé sféře tanečních interpretů. Souběžně s rodícím se tvarem představení vzniká i milostný vztah Gadese k mladé představitelce Carmen, v němž se stýkají citové analogie současně s nácvikem scén.

Krvavá svatba

Sobota 10. 6. 202319:30

Anotace – García Lorca vycházel při psaní své hry (1933) ze zprávy z černé kroniky granadských novin, ale v jejím tvaru naplnil svou představu obrody španělského dramatu návratem k antické tragédii. Ve své baletní úpravě potlačil Antonio Gades krajové, to jest andaluské prvky hry, a zdůraznil její univerzálnější, rituálnější symbolickou rovinu. Saura rozčlenil svůj film do dvou částí: dříve než se z pohybů a gest tanečníků, doprovázených sugestivním, elektrizujícím rytmem kytar, začne rodit drama vášně, žárlivosti a smrti, nás seznamuje v prologu s jeho reálnými představiteli.

Čarodějná láska

Sobota 17. 6. 202319:30

Anotace – Film Čarodějná láska je posledním z tzv. flamencové trilogie, tedy trojice tanečních filmů, které Carlos Saura vytvořil v osmdesátých letech ve spolupráci s choreografem Antoniem Gadesem. Po adaptaci Lorcova dramatu Krvavá svatba a Mériméeovy Carmen si Saura s Gadesem zvolili k interpretaci balet Manuela de Fally s názvem El amor brujo (ve španělštině poněkud mnohoznačným – místo Čarodějná láska by se dal také překládat jako Zakletá láska či Láska kouzelnice).
Děj nás uvádí do malé vesnice svázané přísnými, tradičními pravidly. Sňatek Candely a Josého dojednali jejich rodiče už v dětství. Ke svatbě skutečně dojde, José je však ve skutečnosti zahleděn do svůdné Lucíi, zatímco na Candelu si myslí impulzivní Carmelo. Pnutí v milostném čtyřúhelníku vede až k vraždě – ani mrtví se však nehodlají vzdát svých nároků. Melodramatická látka, ve které se obcuje s duchy a láska překonává prokletí, je interpretována vynikajícími tanečníky flamencka. Dialogů je pomálu, hraje se a tančí na přiznaném jevišti, kde je vytvořena stylizovaná vesnice. Jako by režisér naznačoval, že pro vyprávění příběhu nepotřebuje obvyklé filmařské pomůcky, záměrně nechává vyniknout de Fallovu hudbu a kreace tanečníků.