Cena K. J. Erbena

 

Drazí, dovolte, abych Vám přiblížila náš nový projekt, dosud ve fázi příprav. Níže uvádím anotaci a těším se spolu s kolegy, že si jej užijí regionální autoři a mladí účastníci projektu. KR

 

 

Cena K. J. Erbena, udělovaná Klubem českých a slovenských spisovatelů a vedením města Hradec Králové

 

Karel Jaromír Erben patří (vedle K. H. Máchy) nejenom k zakladatelům české moderní slovesnosti, ale je bezesporu jedou z nejvýznamnějších osobností naší kulturní historie bytostně spjatou s Královéhradeckým krajem, jehož součástí je i Miletín, v němž se 7. listopadu 1811 narodil. S Královéhradeckým krajem ho váží v neposlední řadě i studia na gymnáziu v Hradci Králové, která stála na počátku umělecké a profesní cesty českého historika, právníka, archiváře, spisovatele, překladatele, a především básníka proslulé Kytice z pověstí národních, ale i sběratele lidové poezie, což zúročil třemi svazky Písní národních v Čechách, jejichž rozšířené vydání vyšlo roku 1864 pod názvem Prostonárodní české písně a říkadla.

Jméno Karla Jaromíra Erbena může nepochybně důstojně zaštítit každoročně udílenou literární cenu, kterou Klub českých a slovenských spisovatelů navrhuje udělovat společně s vedením města za nejlepší básnickou či prozaickou knihu roku napsané autorem v kraji působícím či dílu s Královéhradeckým krajem souvisejícím. Knihu bude vybírat odborná porota složená z vybraných členů Klubu českých a slovenských spisovatelů a úřadem vybraného zástupce radnice.

Cena by byla za účasti vedení města a přítomnosti médií vždy slavnostně předávána na buď půdě úřadu města Hradce Králové nebo gymnázia Josefa Kajetána Tyla, coby připomenutí Erbenových studentských začátků. Společně s vybraným spisovatelem oceněn by proto u této příležitosti bude oceněn i talentovaný autor z řad studentů. Spolupracovat na projektu budeme se střednímu školami města Hradec Králové.