Dětská slovesnost a tvorba pro děti

 

Odborný seminář „Dětská slovesnost a tvorba pro děti“

věnujeme pedagogům, výchovným pracovníkům ve školství, pedagogům z oblasti volnočasových aktivit dětí, lektorům dílen, široké veřejnosti, ale především dětem. Jeho výjimečný tím, že se děti na jeho realizaci přímo podílejí. Seminář je součástí projektu „Děti Praze/ Cena hl. města Prahy a Klubu českých a slovenských spisovatelů za nejlepší dětský autorský počin roku“, který probíhá ve spolupráci s hlavním městem Prahou. V rámci semináře, kromě odborných příspěvků, budou prezentovány nejlepší dětské práce vybrané odbornou porotou. Uvede jej vernisáž z dětských soutěžních prací. Součástí komponovaného programu bude udílení zvláštních cen projektu. Malých návštěvníků se rovněž týká výzva „Kamarádi s knížkou“ – Děti mohou přinést na seminář knihy, které přečetly, aby je darovaly mladším spolužákům. Mohou si je také mezi sebou vyměňovat. Vytvoří si tak vlastní bazárek. Jedním z cílů projektu je kromě podpory čtenářství, kreativity žáků, také podpora prezentace svých děl. Děti se dozví, jak se prezentovat před publikem, umožníme jim okusit reakce diváků na jejich díla. Tomu přizpůsobujeme i některé z našich tvůrčích dílen. Třeba děti povedou i k zamyšlení nad jejich budoucím studijním zaměřením. Seminář na ně pak naváže.

 

Všechny pražské děti, které se projektu zúčastnily, též jejich spolužáky srdečně zveme na tvůrčí dílny.

Věříme, že si s dětmi užijeme radost ze společné tvorby. 

 

Odborný seminář proběhl dne 23. 10. 2019 od 16 hodin ve Slovenském domě v Soukenické ulici 3, Praha 1.

Záštitu semináři udělil radní pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání, pan Vít Šimral.

 

 

Tvůrčí dílny dne 23. 10. 2019 od 16 hodin ve Slovenském domě v Soukenické ulici 3, Praha 1.

1. „Kamera jede, áákce aneb Před kamerou, za kamerou“

Začátek první dílny bude v 14:00. Chcete vědět, jak se točí film? Co obnáší práce před, ale i za kamerou? Děti se seznámí s profesionální kamerou, dozví se, jak se točí film, co tvoří práci kameramana. Bude jim rámcově představeny některé filmařské profese a práce filmového štábu. Rozdělí si role a sami pak vytvoří malý filmový štáb. Stanou se herci a budou mít možnost realizovat scénku před kamerou. Následně pak mohou natočené s profesionálem hodnotit.
Úvod do tajů práce s kamerou určený dětem, které zajímá herecká nebo režisérská profese nebo těm, kteří se chtějí dozvědět rady a triky, jak natočit profesionální klip a blýsknout se tím mezi vrstevníky třeba na sociálních sítích, přinese kameraman Tomáš Kobolka, nositel několika zahraničních cen za filmovou tvorbu.

2. „Stojím před publikem a mám mikrofon“
Začátek 2. dílny bude cca v 15:00. Co obnáší vystoupení před diváky? Jak to zařídit, aby se mi „nerozklepala kolena“ a mohl/a jsem si užít vystoupení a potlesk diváků? Tato dílna je přípravou na jevištní a pódiová vystupování. Děti se seznámí se základy jevištní techniky. Tzn., Co je to jevištní prostor (pódium), jak důležitá jsou světla, kterak mluvit do mikrofonu. Děti si také vyzkouší reakce diváků nejen jako vystupující, ale i jako publikum, které sleduje své kamarády. Zjistí, že vystoupení na jevišti (pódiu) vzniká ve spolupráci s diváky, že diváci „hrají“ s vystupujícím, že jsou vlastně spolutvůrci představení. To a mnoho jiného budou moci okusit při této dílně pod vedením Anny Luňákové, absolventka katedry Autorské tvorby a pedagogiky pražské DAMU.

S 2. dílnou se prolne a naváže na ni kratší 3. dílna pod názvem „Scénické čtení“. Je určena těm, kteří budou chtít prezentovat své literární práce na pódiu v rámci semináře. Seznámí děti se základy jevištního projevu a recitace. Děti přinesou svým uměleckým dílům, a tím i divákům, které je vyslechnou, další barvu umění. Naučí se, jak text podat. Na pódium před obecenstvo poté předstoupí v jedné osobě nejen autor, ale také herec.

 

Velmi žádám pedagogy o včasné potvrzení účastí na tento telefon: 731 064 173 nebo e-mail klubcsspis@seznam.cz! Děkuji. Kateřina Ryšavá, Klub českých a slovenských spisovatelů

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.: O fenoménu slova

 

  Projekt je realizován ve spolupráci s hlavním městem Prahou.

 

 

 

 

 

Partnerem je Knihovnický institut Národní knihovny ČR

 

a

 

Nakladatelství Grada Publishing, a.s.