Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Středočeská vědecká knihovna v Kladně je veřejnou krajskou knihovnou podle § 11 zákona č. 257/2001 Sb., o veřejných knihovnických službách a podmínkách jejich poskytování (knihovního zákona). Zřizovatelem knihovny je Středočeský kraj.
Knihovna vznikla v roce 1897 původně jako spolková s názvem Lidová knihovna na Kladně. Jejím sídlem je bývalý Okresní dům z roku 1910 – stavební památka, jež po nedávné rekonstrukci interiéru poskytuje prostor pro moderní knihovnické a informační služby i příjemné prostředí návštěvníkům.
Náš knihovní fond je univerzální, tvoří jej knihy, časopisy, noviny, mapy, zvukové nosiče a další dokumenty především české provenience a výběrově také cizojazyčná literatura vydaná v zahraničí. V současnosti knihovní fond obsahuje přes 720 tisíc knihovních jednotek. Získáváme povinné výtisky neperiodických publikací vydaných na území Středočeského kraje a povinné výtisky časopisů a novin z celé České republiky. Tyto publikace trvale uchováváme jako tzv. konzervační fond. Poskytujeme přístup k domácím i zahraničním elektronickým informačním zdrojům a vytváříme vlastní databáze s bibliografickými a faktografickými informacemi zaměřenými na Středočeský kraj. Ve spolupráci s dalšími knihovnami v kraji zajišťujeme tzv. regionální funkce knihoven, to znamená výpůjčky knih a odbornou pomoc menším knihovnám v regionu. Návštěvníci naší knihovny mohou využít studovnu časopisů a knih, pracovat s internetem, vyhledávat knihy a CD ve volném výběru nebo použít elektronický katalog. Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každý občan starší 6 let. Uživatelé ze vzdálenějších míst mohou využít meziknihovní službu, tedy vypůjčit si dokumenty prostřednictvím jiné knihovny. Pro širokou veřejnost připravujeme vzdělávací akce, přednášky a výstavy v Malé galerii knihovny, žáci a studenti škol se u nás pravidelně seznamují se službami knihovny a s dalším tématy v rámci informačního vzdělávání. V roce 2015 bylo v knihovně zřízeno digitalizační pracoviště Středočeského kraje, které slouží nejen pro potřeby knihovny, ale i dalším paměťovým institucím v kraji. Digitální kopie dokumentů z fondu SVK jsou přístupné v digitální knihovně v systému Kramerius.
Knihovna se pravidelně účastní grantových projektů Ministerstva kultury VISK a K21. V roce 2015 se knihovna zapojila v rámci Středočeského kraje do Intergovaného regionálního programu Výzva č. 19. Z prostředků programu se podařilo vybudovat digitalizační pracoviště a napojení knihovny na optickou síť. Celý rok 2016 probíhaly přípravy projektu na výstavbu depozitáře, na jeho realizaci by měla být využita dotace z programu IROP, výzva č. 25 – Knihovny. Další postup bude záviset na získání stavebního povolení a uskutečnění veřejné zakázky na stavbu depozitáře a dodávku regálového systému.
Středočeská vědecká knihovna v Kladně je členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP),Sdružení knihoven ČR (SDRUK) a International Association of Music Libraries – IAML.

V úterý 5. října, téměř přesně po 24 měsících po položení základního kamene, proběhla kolaudace nového depozitáře v Divadelní ulici. Kolaudace proběhla podle očekávání zdárně a proto OD PONDĚLÍ 11. ŘÍJNA SE STĚHUJEME!!

Stěhování chceme zvládnout za 3 týdny, abychom neprodlužovali po covidovém roce a půl další omezování provozu.

Přístupné v plném rozsahu zůstávají volný výběr, čítárna, studovna a internet, avizované kulturní programy a výstavy se konají bez omezení
Výpůjční doba všech výpůjček se prodlužuje o dobu omezeného provozu. O stejný počet dnů prodlužujeme automaticky a bezplatně platnost registrací.

Nejlepší z nejlepších / Nejkrásnější české knihy 2016-2020
Kdy: 6. 10. 2021 – 31. 10. 2021 Kde: Malá galerie a půjčovna 1. patro  Co: výstava

Už téměř šedesát let pořádají Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví soutěž o nejlepší knižní design.
Mezinárodní porota hodnotí grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích a vytištěných v českých tiskárnách za poslední kalendářní rok. Ceny se udělují v sedmi kategoriích: odborná literatura, krásná literatura, literatura pro děti a mládež, učebnice a další didaktické pomůcky, knihy o výtvarném umění, katalogy, bibliofilie a autorské práce. V kategorii bibliofilií a autorských prací soutěží knihy, které se svým zpracováním vymykají běžné knižní produkci.