Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Středočeská vědecká knihovna v Kladně je veřejnou krajskou knihovnou podle § 11 zákona č. 257/2001 Sb., o veřejných knihovnických službách a podmínkách jejich poskytování (knihovního zákona). Zřizovatelem knihovny je Středočeský kraj.
Knihovna vznikla v roce 1897 původně jako spolková s názvem Lidová knihovna na Kladně. Jejím sídlem je bývalý Okresní dům z roku 1910 – stavební památka, jež po nedávné rekonstrukci interiéru poskytuje prostor pro moderní knihovnické a informační služby i příjemné prostředí návštěvníkům.
Náš knihovní fond je univerzální, tvoří jej knihy, časopisy, noviny, mapy, zvukové nosiče a další dokumenty především české provenience a výběrově také cizojazyčná literatura vydaná v zahraničí. V současnosti knihovní fond obsahuje přes 720 tisíc knihovních jednotek. Získáváme povinné výtisky neperiodických publikací vydaných na území Středočeského kraje a povinné výtisky časopisů a novin z celé České republiky. Tyto publikace trvale uchováváme jako tzv. konzervační fond. Poskytujeme přístup k domácím i zahraničním elektronickým informačním zdrojům a vytváříme vlastní databáze s bibliografickými a faktografickými informacemi zaměřenými na Středočeský kraj. Ve spolupráci s dalšími knihovnami v kraji zajišťujeme tzv. regionální funkce knihoven, to znamená výpůjčky knih a odbornou pomoc menším knihovnám v regionu. Návštěvníci naší knihovny mohou využít studovnu časopisů a knih, pracovat s internetem, vyhledávat knihy a CD ve volném výběru nebo použít elektronický katalog. Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každý občan starší 6 let. Uživatelé ze vzdálenějších míst mohou využít meziknihovní službu, tedy vypůjčit si dokumenty prostřednictvím jiné knihovny. Pro širokou veřejnost připravujeme vzdělávací akce, přednášky a výstavy v Malé galerii knihovny, žáci a studenti škol se u nás pravidelně seznamují se službami knihovny a s dalším tématy v rámci informačního vzdělávání. V roce 2015 bylo v knihovně zřízeno digitalizační pracoviště Středočeského kraje, které slouží nejen pro potřeby knihovny, ale i dalším paměťovým institucím v kraji. Digitální kopie dokumentů z fondu SVK jsou přístupné v digitální knihovně v systému Kramerius.
Knihovna se pravidelně účastní grantových projektů Ministerstva kultury VISK a K21. V roce 2015 se knihovna zapojila v rámci Středočeského kraje do Intergovaného regionálního programu Výzva č. 19. Z prostředků programu se podařilo vybudovat digitalizační pracoviště a napojení knihovny na optickou síť. Celý rok 2016 probíhaly přípravy projektu na výstavbu depozitáře, na jeho realizaci by měla být využita dotace z programu IROP, výzva č. 25 – Knihovny. Další postup bude záviset na získání stavebního povolení a uskutečnění veřejné zakázky na stavbu depozitáře a dodávku regálového systému.
Středočeská vědecká knihovna v Kladně je členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP),Sdružení knihoven ČR (SDRUK) a International Association of Music Libraries – IAML.
OD ČTVRTKA 3. 12. 2020 PLATÍ TATO OPATŘENÍ:
požadavky budeme vyřizovat pouze on-line: objednávky zadávejte prostřednictvím elektronického katalogu. Vyzvednout ve výdejním okně můžete do 7 dnů.
v době PES 3 platí běžná otevírací doba, s výjimkou soboty; podrobný rozpis viz https://www.svkkl.cz/oteviraci-doba
vstup je možný pouze hlavním vchodem z ulice Gen. Klapálka, ve vestibulu smějí být současně 4 návštěvníci při dodržení rozestupů 2 m a s nasazenou ochranou dýchacích cest, stojan s dezinfekčním gelem je k dispozici všem příchozím u vchodu
pro max. 12 osob je přístupná čítárna a studovna při dodržení pravidla 3 R: Rouška – dezinfikované Ruce – Rozestupy
návrat knih do biblioboxu před vchodem je možný 24 hod. denně
vrácené výpůjčky budou uloženy na 2-4 dny do karantény, kde budou dezinfikovány 2×40 minut ozónem a teprve poté zařazeny zpět do fondu
nepřístupný zůstává internet a sociální zařízení/WC
po on-line předregistraci si objednat můžou i dosud neregistrovaní čtenáři
Opatření platí do odvolání. V případě dotazů volejte 312 813 123, nebo pište na e-mail: pujcovna@svkkl.cz
Uvedená opatření budeme aktualizovat podle epidemiologické situace. O změnách budeme informovat prostřednictvím webu, sociálních sítí a vývěskami v SVK. Děkujeme za pochopení.
Ing. Tomáš Ondrášek, ředitel SVK v Kladně

Nejlepší knihy dětem – Komise pro dětskou knihu SČKN a Česká sekce IBBY vytvořily projekt, v němž každoročně doporučují nové české knihy pro děti a mládež. Katalog slouží pro orientaci knihkupcům, knihovnám, školám, ale také rodičům a širší veřejnosti. Ve většině evropských zemí takový katalog vychází a všem, kdo s knihami a dětmi pracují, výrazně pomáhá. https://www.nejlepsiknihydetem.cz/