Park Jiřího Koláře

 

Slavnostní uvedení parku Jiřího Koláře proběhlo dne 11. 10. 2021 od 16 h. Park se nachází poblíž ZŠ U Vršovického nádraží za účasti předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání HMP, paní Mariany Čapkové, místostarosty MČ P-10, pana Davida Kašpara, vedoucího Odboru kultury a projektů MČ P-10, pana Tomáše Procházky a pana Lubomíra Brožka, předsedy Klubu českých a slovenských spisovatelů, zástupců ZŠ U Vršovického nádraží, ředitelky, paní Jany Frojdové, koordinátorky žákovského parlamentu a školních médií, paní Aleny Bartošové, která přivedla své žáky, aby získali při této příležitosti zajímavý materiál do svého časopisu sCHOOL, oceněného v soutěži školních časopisů, a dalších. Na programu bylo uvedení nového názvu parku a recitace.

 

Fotografie jsou zveřejněny s laskavým souhlasem MČ P-10, autorem je Michal Ezechel.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Tyto fotografie pochází z dílny naší organizace.

                

 

Při otevření parku byl recitován úryvek ze sbírky Prométheova játra, která byla napsána v roce 1950 a byla šířena samizdatově. Do tisku se chystala koncem 60. let, ale v roce 1970 byla sazba rozmetána. V oficiálním nakladatelství (Československý spisovatel) vyšla konečně v roce 1990.

Při recitaci se střídali: paní Mariana Čapková a p. Lubomír Brožek.

 

 

Vybraný text uvádíme zde:

 

Všichni přemýšlejí o lidstvu a nikdo nemyslí na člověka

všichni mluví o knihách a nikdo neumí říci poctivé slovo

všichni volají po sbratření národů a nikdo neumí podat ruku

všichni budují a nikdo nevidí postavené

všichni si přejí vzkřísit svět a nikdo nevidí živého

všichni bojují za práva svých otců a nikdo nevidí syny v otroctví

všichni horují pro mír a každý zapomněl co je to zemřít přirozenou smrtí

všichni jsou odhodlaní krvácet za lepší lidstvo a nikdo neví co je sám

všichni mluví o lásce a žádný již neví co znamenají slova:

Dobrý den nebo Dobrou noc

všichni pracují na největším díle dějin a nikdo neví co dělá

všichni kráčejí vpřed k zářící metě budoucnosti a nikdo neví kudy jde

všichni jsou ochotni padnout za vlast za kulturu za slávu svých velikých mrtvých

a nikdo neví co je to obyčejný stud