Dětská slovesnost a tvorba pro děti 2020

Odborný seminář „Dětská slovesnost a tvorba pro děti 2020“

věnujeme, jako v předešlých letech, pedagogům, výchovným pracovníkům ve školství, pedagogům z oblasti volnočasových aktivit dětí, lektorům dílen, široké veřejnosti, ale především dětem. Je výjimečný tím, že se děti na jeho realizaci přímo podílejí. Seminář probíhá tradičně ve spolupráci s hlavním městem Prahou. Bude se realizovat na přelomu podzimu – zimy 2020.

Záštitu nad seminářem a jeho doprovodnými aktivitami převzal radní hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory, p. Vít Šimral. 

Kromě hlavního města spolupracují na tomto ročníku i Národní knihovna ČR, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Mediálnímu partnery jsou Český rozhlas a Literární noviny.

Odborný garant projektu: Klub českých a slovenských spisovatelů, z. s.