Kniha sonetů Kuks

 

 

Dne 21. 9. 2021 od 17:00 se uskutečnilo v Brožíkově síni Staroměstské radnice v Praze slavnostní představení knihy sonetů Lubomíra Brožka Kuks.

Na akci zval Klub českých a slovenských spisovatelů spolu s hlavním městem Prahou.  

 Knihu uvedli:  

Jeho Eminence, Dominik kardinál Duka, O.P.

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

Ukázky přednesli:

Mariana Čapková, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání HMP a Lubomír Brožek

 

Knihu, která je v distribuci Karmelitánského nakladatelství, lze zakoupit na e-shopu Karmelitánského knihkupectví https://eshop.cirkev.cz/knihy/kuks_10306  nebo v těchto kamenných prodejnách http://www.kna.cz/prodejny/.

 

A zde je malá ochutnávka:    

 

Upřímnost
(Na motivy jedné legendy)

 

Představuji si tu starou indiánku,
jak se sklání nad polomrtvým hádkem.
Představuji si, jak ho zvedá z prachu
a jak matka dítě ovíjí šátkem,

aby neprochladl až se zešeří.
Představuji si tu starou ženu,
jak s hádkem v náručí vchází do dveří,
jak krmí ho a něžně mluví k němu.

Už nejsem sama, už nejsi sám.
Neboj se, umřít tě nenechám.
A tak zůstali spolu a běžel čas.

Plaz zesílil, dorostl v chřestýše
a uštkl ženu. Na její Proč? zasyčel:
Hlupačko, tys nevěděla, že jsem had?