Kniha sonetů Kuks

 

 

Dne 21. 9. 2021 od 17:00 do Brožíkově síni Staroměstské radnice v Praze se uskutečnilo slavnostního představení knihy sonetů Lubomíra Brožka Kuks.

Na akci zval Klub českých a slovenských spisovatelů spolu s hlavním městem Prahou.  

 Knihu uvedli:  

Jeho Eminence, Dominik kardinál Duka, O.P.

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

Ukázky přednesli:

Mariana Čapková, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání HMP a Lubomír Brožek