Studenti Středočeskému kraji

                                                                                                            

Studenti Středočeskému kraji

 

Projekt „Studenti Středočeskému kraji“ je projektem ceny Středočeského kraje a Klubu českých a slovenských spisovatelů za literární a výtvarnou tvorbu. Proběhne v součinnosti se středními školami působícími na území Středočeského kraje.

 

Cílem projektu literární a výtvarné soutěže, který jsme vytvořili za podpory Středočeského kraje, je podněcovat ve studentech tvořivost. Chceme poukázat na to, že zastavení a rozhlédnutí se je pro mladého člověka důležité. Umožňuje totiž tázání, bez něhož člověk neroste v kritickém myšlení. Usilujeme o vytvoření prostoru sdílení, výměny a předávání zkušeností. Rádi bychom přispěli k tomu, aby si mladí lidé byli vědomi svých kořenů. Věříme, že budování vztahu ke svému kraji je důležité pro jejich další vývoj i pro budoucnost kraje. Doufáme, že se i my, ostatní, můžeme od studentů lecčemu přiučit. Mohou nám například přiblížit svůj kraj svěžíma očima. Projekt doplňuje svým charakterem vzdělávání studentů ve školských zařízeních. Současně může podpořit cestovní ruch.

Odborná porota bude složena z předních osobností z řad literárních teoretiků, kritiků, spisovatelů, zástupců oblasti výtvarného umění. Témata k inspiraci budou každým rokem odlišná. Vždy se ale budou nějakým způsobem dotýkat Středočeského kraje.

Téma tohoto prvního ročníku zní: „Jak se mi žije ve Středočeském kraji“.

Parametry ceny: Budou vytvořeny dvě soutěžní kategorie – literární (próza i poezie) a výtvarná – bez žánrového omezení (např. malba, design, užité umění, lidová řemesla, socha, fotografie, oděvní návrhářství). Díla nejsou omezena počtem stran, rozměry, výtvarnými technikami. Budou udělena 1.-3. místa. Ceny se budou udělovat zvlášť gymnáziím a SOŠ, SOU.

Ocenění budou předávat zástupci kraje spolu s předsedou Klubu českých a slovenských spisovatelů. Studenti obdrží ceny výchovného a výukového charakteru. Jejich součástí budou i možnosti konzultací s umělci, teoretiky.
Projekt ceny bude mediálně reflektován. Na práce vašich studentů se moc těšíme.

Vyhlášení cen: podzim 2019

Kresby a literární práce budou po slavnostním vyhlášení cen vystaveny ve vybraných prostorách kraje.

 

Zasílání soutěžních prací:

Soutěžní práce zasílejte, prosím, do 31. 5. 2019 e-mailem na klubcspis@seznam.cz nebo na tuto adresu: Krajský úřad středočeského Kraje, odbor školství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

 Uzávěrka soutěže byla prodloužena, pro pokračující zájem, do 25. 6. 2019.