Studenti Středočeskému kraji

                                                                                                            

Studenti Středočeskému kraji

 

Projekt „Studenti Středočeskému kraji“ je projektem ceny Středočeského kraje a Klubu českých a slovenských spisovatelů za literární a výtvarnou tvorbu. Probíhá v součinnosti se středními školami působícími na území Středočeského kraje.

Ceny budou studentům předány v pátek 11. 12. od 14 hodin v Sále zastupitelů v budově Středočeského krajského úřadu ve Zborovské ulici, Praha 5, kde budou díla také vystavena. 

 

Cílů projektu literární a výtvarné soutěže, který jsme vytvořili za podpory Středočeského kraje, je více.
Chceme podněcovat ve studentech tvořivost, nabídnout jim prostor k tvůrčí komunikaci a ocenění jejich práce. Kreativita, na rozdíl od neustálého sledování virtuality v mobilech, významně napomáhá k soustředění, rozvoji paměťových schopností, ke studiu. Především chceme, aby si tvorbu užili.
Věříme, že budování vztahu ke svému kraji, vědomí svých kořenů, je pro mladé lidi důležité stejně jako pro kraj sám, pro jeho budoucnost. Projekt je koncipován tak, aby studenti skrze své soutěžní práce přinášeli podněty ke zlepšení života v kraji, aby měli možnost spolupodílet se na jeho tváři. Zastavení se a rozhlédnutí je pro mladého člověka důležité. Umožňuje totiž tázání, bez něhož neroste v kritickém myšlení. Usilujeme o vytvoření prostoru sdílení, výměny a předávání zkušeností mezi generacemi. Připravujeme pro mladé lidi setkání s profesionály z oblastí literatury, literární historie, architektury a výtvarného umění. To mohou například využít pro svou pozdější profesní dráhu. Taktéž školy, které se projektu účastní, jej mohou využít jako doplněk s přednášenému. Současně je soutěž pojímána jako představení krásného kraje návštěvníkům, má sloužit k podpoře cestovního ruchu.

Odborná porota bude složena z předních osobností z řad literárních teoretiků, kritiků, spisovatelů, zástupců oblasti výtvarného umění. Témata k inspiraci budou každým rokem odlišná. Vždy se ale budou nějakým způsobem dotýkat Středočeského kraje.

Téma tohoto prvního ročníku zní „Jak se mi žije ve Středočeském kraji“.

Parametry ceny: Budou vytvořeny dvě soutěžní kategorie – literární (próza i poezie) a výtvarná – bez žánrového omezení (např. malba, design, užité umění, lidová řemesla, socha, fotografie, oděvní návrhářství). Díla nejsou omezena počtem stran, rozměry, výtvarnými technikami. Budou udělena 1.-3. místa. Ceny literární se budou udělovat zvlášť gymnáziím a SOŠ, SOU.

Ocenění budou předávat zástupci kraje spolu s předsedou Klubu českých a slovenských spisovatelů. Studenti obdrží ceny výchovného a výukového charakteru. Jejich součástí budou i možnosti konzultací s umělci, teoretiky.
Projekt ceny bude mediálně reflektován.

Zasílání soutěžních prací je již ukončeno. Za příspěvky děkujeme. (Soutěžní práce byly zasílány do 31. 5. 2019 e-mailem na klubcspis@seznam.cz nebo na tuto adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor školství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Uzávěrka soutěže byla prodloužena, pro pokračující zájem, do 25. 6. 2019.)

Partneři projektu:   

 

 

Mediální partneři: 

 

 

Ceny bude reflektovat    

 

Sponzor cen: Grada Publishing, a. s. https://www.grada.cz/

 

 

BOOKPORT On-line knihovnu naleznete na stránkách http://www.bookport.cz.

BOOKPORT je moderní on-line knihovna, umožňující přístup k tisícům knih a číst zcela bez omezení. Číst můžete doslova odkudkoliv, a to na všech zařízeních – počítači, mobilním telefonu, tabletu. Pozice v knize se vám navíc synchronizuje napříč zařízeními. S využitím aplikace je navíc možné číst i bez připojení k internetu.

BOOKPORT vám otevírá dveře k více než 4 000 titulů v českém jazyce. A každý den pro vás přidáváme knihy nové. Vybírejte ze stovek titulů z oborů jako beletrie, populárně-naučná nebo odborná literatura.
BOOKPORT nabízí knihy pro každého. Pokud nevíte, která kniha je pro vás ta pravá, sáhněte po vybraných bestsellerech nebo se inspirujte doporučením našich redakcí.

Naleznete zde tituly všech značek Nakladatelského domu GRADA, ale i tituly z dalších nakladatelství jako je Čas, Epocha, Galén, Jota, Portál, Práh, Synergie nebo Vyšehrad.