Studenti Středočeskému kraji

                                                                                                            

Studenti Středočeskému kraji

 

Projekt „Studenti Středočeskému kraji“ je projektem ceny Středočeského kraje a Klubu českých a slovenských spisovatelů za literární a výtvarnou tvorbu. Proběhne ve spolupráci s odborem školství v součinnosti se středními školami působícími na území Středočeského kraje.

 

Cílem projektu literární a výtvarné soutěže, který jsme vytvořili za podpory Středočeského kraje (školského odboru) je podněcovat ve studentech tvořivost. Chceme poukázat na to, že zastavení a rozhlédnutí se je pro mladého člověka důležité. Umožňuje totiž tázání, bez něhož člověk neroste v kritickém myšlení. Usilujeme o vytvoření prostoru sdílení, výměny a předávání zkušeností. Rádi bychom přispěli k tomu, aby si mladí lidé byli vědomi svých kořenů. Věříme, že budování vztahu ke svému kraji je důležité pro jejich další vývoj i pro budoucnost kraje. Doufáme, že se i my, ostatní, můžeme od studentů lecčemu přiučit. Mohou nám například přiblížit svůj kraj svěžíma očima. Projekt doplňuje svým charakterem vzdělávání studentů ve školských zařízeních.

Odborná porota bude složena z předních osobností z řad literárních teoretiků, kritiků, spisovatelů, zástupců oblasti výtvarného umění. Témata k inspiraci budou každým rokem odlišná. Vždy se ale budou nějakým způsobem dotýkat Středočeského kraje.

Téma tohoto prvního ročníku zní: „Jak se mi žije ve Středočeském kraji“

Parametry ceny: Budou vytvořeny dvě soutěžní kategorie – literární (próza i poezie) a výtvarná – bez žánrového omezení (např. malba, design, užité umění, lidová řemesla, socha, fotografie, oděvní návrhářství). Díla nejsou omezena počtem stran, rozměry, výtvarnými technikami. Budou udělena 1.-3. místa. Ceny se budou udělovat zvlášť gymnáziím a SOŠ, SOU.

Ocenění budou předávat zástupci kraje spolu s předsedou Klubu českých a slovenských spisovatelů. Studenti obdrží ceny výchovného a výukového charakteru. Jejich součástí budou i možnosti konzultací s umělci, teoretiky.
Projekt ceny bude mediálně reflektován. Na práce vašich studentů se moc těšíme.

Vyhlášení cen: podzim 2019

Kresby a literární práce budou po slavnostním vyhlášení cen vystaveny ve vybraných prostorách kraje.

 

Zasílání soutěžních prací:

Soutěžní práce zasílejte, prosím, do 31. 5. 2019 e-mailem na klubcspis@seznam.cz nebo na tuto adresu: Krajský úřad středočeského Kraje, odbor školství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

 Uzávěrka soutěže byla prodloužena, pro pokračující zájem, do 25. 6. 2019.