Studenti Středočeskému kraji

                   

                                                 

                   Studenti Středočeskému kraji

Projekt „Studenti Středočeskému kraji“ je projektem ceny Středočeského kraje a Klubu českých a slovenských spisovatelů za literární a výtvarnou tvorbu. Probíhá v součinnosti se středními školami působícími na území Středočeského kraje.

Ceny byly studentům předány v pátek 11. 12. od 14 hodin v Sále zastupitelů v budově Středočeského krajského úřadu ve Zborovské ulici, Praha 5, kde byla vybraná díla následně vystavena. 

 

Cílů projektu literární a výtvarné soutěže, který jsme vytvořili za podpory Středočeského kraje, je více.
Chceme podněcovat ve studentech tvořivost, nabídnout jim prostor k tvůrčí komunikaci a ocenění jejich práce. Kreativita, na rozdíl od neustálého sledování virtuality v mobilech, významně napomáhá k soustředění, rozvoji paměťových schopností, ke studiu. Především chceme, aby si tvorbu užili.
Věříme, že budování vztahu ke svému kraji, vědomí svých kořenů, je pro mladé lidi důležité stejně jako pro kraj sám, pro jeho budoucnost. Projekt je koncipován tak, aby studenti skrze své soutěžní práce přinášeli podněty ke zlepšení života v kraji, aby měli možnost spolupodílet se na jeho tváři. Zastavení se a rozhlédnutí je pro mladého člověka důležité. Umožňuje totiž tázání, bez něhož neroste v kritickém myšlení. Usilujeme o vytvoření prostoru sdílení, výměny a předávání zkušeností mezi generacemi. Připravujeme pro mladé lidi setkání s profesionály z oblastí literatury, literární historie, architektury a výtvarného umění. To mohou například využít pro svou pozdější profesní dráhu. Taktéž školy, které se projektu účastní, jej mohou využít jako doplněk s přednášenému. Současně je soutěž pojímána jako představení krásného kraje návštěvníkům, má sloužit k podpoře cestovního ruchu.

Odborná porota bude složena z předních osobností z řad literárních teoretiků, kritiků, spisovatelů, zástupců oblasti výtvarného umění. Témata k inspiraci budou každým rokem odlišná. Vždy se ale budou nějakým způsobem dotýkat Středočeského kraje.

Téma prvního ročníku znělo „Jak se mi žije ve Středočeském kraji“.

Parametry ceny: Budou vytvořeny dvě soutěžní kategorie – literární (próza i poezie) a výtvarná – bez žánrového omezení (např. malba, design, užité umění, lidová řemesla, socha, fotografie, oděvní návrhářství). Díla nejsou omezena počtem stran, rozměry, výtvarnými technikami. Budou udělena 1.-3. místa. Ceny literární se budou udělovat zvlášť gymnáziím a SOŠ, SOU.

Ocenění předali zástupci kraje spolu s předsedou Klubu českých a slovenských spisovatelů. Studenti obdrželi ceny výchovného a výukového charakteru. Jejich součástí byly i možnosti konzultací s umělci, teoretiky.
Projekt ceny byl mediálně reflektován. Zde: https://prahatv.eu/zpravy/stredocesky-kraj/stredocesky-kraj/11945/kraj-ocenil-nadane-studenty

„Vždy místo, kde se člověk narodí, považuje za to nejkrásnější. Takže předpokládám, že i další lidé, právě díky této soutěži, se dozvědí o Středočeském kraji. A jsem rád, že studenti ke Středočeskému kraji přistupují tak, jak přistupují. Píší o něm básně, malují obrázky,“ řekl Martin Draxler, radní Středočeského kraje.

„Vytvořila jsem báseň, která se jmenuje Srdce Čech. A vlastně popisuje tu krajinu a to, jak to tady vlastně vypadá, jaká hezká místa tu jsou,“ řekla Eliška Rambová, oceněná studentka.

Jednu z cen předala i PhDr. Marie Formáčková, členka odborné poroty.

 

 

Partneři projektu:

Národní knihovna České republiky, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

                                                             

 

 

Mediální partneři:       

                     

 

 

Sponzor cen: Grada Publishing, a. s. https://www.grada.cz/

 

BOOKPORT On-line knihovnu naleznete na stránkách http://www.bookport.cz.

BOOKPORT je moderní on-line knihovna, umožňující přístup k tisícům knih a číst zcela bez omezení. Číst můžete doslova odkudkoliv, a to na všech zařízeních – počítači, mobilním telefonu, tabletu. Pozice v knize se vám navíc synchronizuje napříč zařízeními. S využitím aplikace je navíc možné číst i bez připojení k internetu.

BOOKPORT vám otevírá dveře k více než 4 000 titulů v českém jazyce. A každý den pro vás přidáváme knihy nové. Vybírejte ze stovek titulů z oborů jako beletrie, populárně-naučná nebo odborná literatura.
BOOKPORT nabízí knihy pro každého. Pokud nevíte, která kniha je pro vás ta pravá, sáhněte po vybraných bestsellerech nebo se inspirujte doporučením našich redakcí.

Naleznete zde tituly všech značek Nakladatelského domu GRADA, ale i tituly z dalších nakladatelství jako je Čas, Epocha, Galén, Jota, Portál, Práh, Synergie nebo Vyšehrad.