Nové

Institut umění – Divadelní ústav vypisuje ve spolupráci s Českým centrem Kyjev při příležitosti výročí událostí roku 1989 výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt „30 let svobody“ v oblasti literární tvorby. Pobyt se uskuteční v Kyjevě v období od 1. do 31. května 2019.

O rezidenční pobyt mohou zažádat novináři, reportéři, publicisté či spisovatelé, kteří se věnují aktuálním celospolečenským tématům (svoboda, demokracie, občanský aktivismus atp.) s tím, že vytvořený text/y, reportáž/e apod. musí být publikovány v respektovaném periodiku či médiu.

Žadatel musí mít trvalý pobyt nebo pracovat v České republice. Autorovi bude hrazeno: ubytování, cestovní náklady do/z Ukrajiny a náklady spojené s pobytem ve výši 10 000 Kč.

Uzávěrka přihlášek: 15. března 2019

Výzvu a přihlášku najdete na     http://www.culturenet.cz/res/archive/080/012747.pdf?seek=1551449612
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dobrý den,

ráda bych Vás informovala o možnosti dvouměsíčního rezidenčního pobytu pro spisovatele a spisovatelky ze střední a východní Evropy ve Vídni v roce 2019 pořádaného společností Quartier21 a podpořené rakouským ministerstvem zahraničí.
O rezidenční pobyt se může ucházet jakýkoliv autor či autorka, jehož/jejíž tvorba již byla publikována a který/která v předchozích třech letech neabsolvoval/a žádné autorské stipendium ve Vídni.
Rezident/rezidentka dostane k dispozici byt v Museumquartier a také měsíční stipendium ve výši 1.050,- €, ze kterého si musí pokrýt i cestovní náklady.
Pro případné zájemce/zájemkyně přikládám přihlašovací formulář (v angličtině), ke kterému je potřeba připojit následující přílohy:
– životopis
– seznam publikací
– seznam publikací přeložených do němčiny (pokud nějaké jsou)
– popis toho, čemu se daný autor/autorka chce během rezidenčního pobytu věnovat.

Rakouské ministerstvo zahraničí a Quartier21, které budou budoucího rezidenta či rezidentku z došlých přihlášek vybírat, podpoří autora či autorku v tom, aby mohl/a poznat vídeňskou literární scénu, aby mohl/a navázat kontakty s nakladatelstvími, s překladateli apod. a také aby mohl/a během svého pobytu zorganizovat alespoň jeden seminář, tvůrčí dílnu či autorské čtení.

Více informací naleznete v příloze tohoto mailu, případně na webu Quartier21 (https://www.mqw.at/).

Přihlášky prosím posílejte na moji e-mailovou adresu, na které Vám ráda zodpovím i případné dotazy.

Předem Vám děkuji za sdílení e-mailu případným zájemcům o tento rezidenční pobyt!
S pozdravem
Mgr. Lucie Jakubcová
Österreichisches Kulturforum Prag | Rakouské kulturní fórum v Praze
Bibliothekarin; Projektkoordination Literatur und Geisteswissenschaften | Knihovnice; projektová koordinátorka pro oblast literatury a humanitních věd
Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 284 011
E-Mail: jakubcova@rkfpraha.cz
www.oekfprag.at | www.rkfpraha.cz

 

 

 

 

 

Drazí čtenáři,

dovoluji si vás upozornit na nejnovější počin sociologa, doc. PhDr. Petra Saka, CSc., nedávno vydanou knihu Úvod do teorie bezpečnosti. Přikládám též odkaz na stránky, kde si knihu můžete zakoupit.

https://www.kosmas.cz/knihy/243052/uvod-do-teorie-bezpecnosti/

Zde je anotace:

Bezpečnostní věda vzniká jako průsečík vývoje dvou směrů vědeckého bádání, policejních věd a strategických studií. Čerpá poznatkovou bázi a metodologii z řady vědních disciplín a má proto multidisciplinární charakter. Její vývoj probíhá ve směru analýz vůči konkrétním entitám, nejčastěji státu, k obecné a abstraktní rovině zkoumající fenomén bezpečnost vůči abstraktní entitě. Tento teoretický model umožňuje aplikaci na konkrétní entity a formy ohrožení bezpečnosti. Konstituování bezpečnostní vědy se nachází ve vývojové fázi, kterou lze označit jako předparadigmatickou či multiparadigmatickou. Předkládaný teoretický model vychází z nosných kategorií entita a bezpečnost – statická a dynamická. Statická bezpečnost je stav entity, v němž není narušena či ohrožena její aktuální existence, struktura a funkce. Při dynamické bezpečnosti nejsou ohroženy nejen její existence, funkce a struktura, ale ani jejich vývoj a vývoj entity jako takové. Hrozby a rizika vůči bezpečnosti entit přicházejí zevnitř entit či z vnějšího prostředí, přičemž častější jsou hrozby vnitřního původu. Typologie entit obsahuje entity fyzické, biologická, sociální, mediální a virtuální. Ohrožení bezpečnosti probíhá v různých dimenzích, případně jejich kombinací. Jedná se o bezpečnost: systémovou, enviromentální, přírodní, energetickou, potravinovou, ekonomickou, finanční, informační-kyberbezpečnost, sociální, spirituální, vojenskou, jadernou. Publikace se přednostně věnuje analýze sociální bezpečnosti, protože tato dimenze bezpečnosti bývá zanedbávána a informační-kyberbezpečnosti, jejíž význam neustále roste a získává strategický význam ve všech subsystémech společnosti.

A nyní malá ukázka z knihy, cit. s. 161:

„Sociální entita národ a jeho projev národní identita jsou stavebním dynamickým prvkem sociálna na cestě sociální evoluce. Odlišné národy a národní identity jsou pro dynamiku sociální evoluce velice funkčním a bezpečnostním faktorem. Každý národ a jeho vývoj jsou dílčím experimentem ve hře o posun sociálna.                                                                                                                                                                                                                                                 V poslední době můžeme pozorovat cíleně spuštěné procesy na rozklad státu a národa.  Je to patrné zvláště ve vztahu k českému národu, ale tento trend je obecnější. Je zpochybňována historie českého národa, jeho osobnosti a schopnosti. Zvláště historické události, které mají dopad na současnost, jsou dezinterpretovány a český národ je ukazován v negativních konotacích. To se týká zvláště dezinterpretace odsunu sudetských Němců tzv. Benešových dekretů. Tyto události jsou ukazovány bez souvislosti s předcházejícími událostmi., které nejsou interpretovány jako důsledek historie konce třicátých let a zvláště Německem rozpoutané 2. světové války, následně jako rozhodnutí vítězných mocností, ale jako důsledek bestiality Čechů, kteří jsou líčeni jako barbarský, krutý, nelidský národ. Od devadesátých let, kdy česká tištěná média převzal německý kapitál, se nastupujícím generacím plíživě implementuje „nový pohled“ na české dějiny a český národ s použitím metody Overtonova okna.“

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

https://www.email.cz/download/k/cflo9-sVVSNHm4IEGHasmALpNjXXEdT_NiU5aA1KfQtT6hhNcr0NoDTr_m1Adwr5fQMWhWk/program%20koncertu.pdf

Milí přátelé,

srdečně zveme k poslechu zhudebněných veršů Michala Černíka pod názvem Smlčení, hudbu složil a nazpíval Rostislav Haša.

 

 

 

Kdy: 4.4.2018 17:00 Kde: Literární kavárna knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, Praha 1

Jaap Robben – nizozemský spisovatel představí svůj románový debut  „Birk“. Přeložila Veronika Ter Harmsel Havlíková), nakladatelství Vyšehrad, 2017.

 

 


Kdy: 4. 4. 2018, 15 – 20:00 Kde: Novodvorská 1131 galerie Artrafika  (Zastávka bus Jílovská, parkování autem nejlépe naproti u OC Plaza Novodvorská)  

PŘEVZATO Z fb ARTRAFIKY

Artrafika je alternativní galerie v alternativním prostoru—přijďte si užít výstavy a další kulturní program! Jsme neziskový projekt přibližující mladé umění. Sdružuje kreativní lidi a projekty. Podporujeme nezávislou uměleckou scénu. Chceme dostat umění mimo centrum města a zároveň podpořit mladé umělce!

Kdo by neznal, tak Artrafika je neziskový projekt pro podporu mladých umělců. Veškerý výdělek v galerii putuje buďto autorům (jako v tomto případě) nebo na rozvoj a poplatky městu. Dále v galerii fungují dva sdílené koncepty — sdílený kávovar na čerstvou mletou kávu zdarma a také sdílená knihovna.

Vykliď skříně a začni šetřit drobásky, protože v dubnu se uskuteční první Art blešák v Artrafice! Potřebuješ si vyzdobit ložnici novými díly a chceš přitom podpořit mladé a nadějné tváře? Zamiř sem!
Sám překypuješ plátny či plakáty vlastní tvorby nebo chceš nový barvy a tvý starý už tě nudí? Zamiř sem! Chceš si užít další super akci v Artrafice? Zamiř sem! Ve středu 4. 4. tě čekáme na Novodvorské. Vstup pro návštěvníky zdarma. Art blešák bude probíhat na aktuální výstavě. (+ živá hudba, workshopy, a další doprovodný program)

——————————————————————————————————————————————————————————————–

Koudelka: De-creazione

Soubor fotografií s názvem De-creazione vytvořil fotograf Josef Koudelka pro první prezentaci Svaté stolice na 55. Bienále v Benátkách v roce 2013. Vatikánská muzea nabídla spolupráci kromě Josefa Koudelky také italské umělecké skupině Studio Azzuro a australskému malíři Lawrenci Carrollovi. Oslovení umělci měli ztvárnit tři témata inspirovaná knihou Genesis: Creazione, De-creazione a Ri-creazione, přičemž Josef Koudelka si vybral téma, kterému se intenzivně věnuje již tři desetiletí, a které dosud shrnul v patnácti publikovaných knihách zabývajících se zobrazením nevratných zásahů člověka do krajiny. (Převzato z portálu CityBee.)

Kde: Národní galerie, Dukelských hrdinů 47, Praha 7 Výstavu fotografií De-creazione můžete shlédnout do 23. 9. 2018. Vstup: Zdarma 

—————————————————————————————————————————————————————————————-

 

OLDŘICH TELVÁK
kavárna lékařského hotelu ILF
Budějovická, Praha 4
Návštěva nonstop, zdarma

Oldřich Telvák „Mlha“


Náš milý přítel, člen Rady Klubu českých a slovenských spisovatelů, rusista Jiří Klapka, obdržel dne 15. 3. 2018 Medaili Alexandra Sergejeviče Puškina, kterou mu v zastoupení prezidenta Vladimira Putina předal velvyslanec А. V. Zmejevskij. Toto významné ocenění je udělováno ruským občanům i cizincům, kteří se významně zapsali v kulturní oblasti, humanitárních vědách, literatuře či jiných oborech umění. K ruskému vysokému státnímu vyznamenání srdečně Jiřímu Klapkovi blahopřejeme.