Nové

 

Přátelé, vřele doporučuji:

Petr Koudelka, Gabriela Kumar Sharma: Vzpomínky na stvoření. Den díkůvzdání.

Může mít kniha dva tituly? Ano, když se v ní těsně prolínají dva příběhy, dva autoři, dva žánry. Ale jedno téma: náš duchovní život od stvoření, odrážející se v řadě náboženství. Životní setkání s tradicemi, od judaismu přes hinduismus až ke křesťanství, zachytila podle své paměti na večeři pro přátele v New Yorku v Den díkůvzdání autorka Gabriela Kumar Sharma. Jeden z hostů nepřišel a právě on svědčí ve verších o skutečnosti stvoření. Je to svědectví aktuální, z pohledu naší drsné doby. Mohl by to být i Adam s Evou, kdo sledují Boha při práci na stvoření v sedmi biblických dnech. Autorem veršů inspirovaných Haydnovým oratoriem Stvoření je Petr Koudelka.

Kniha vyšla v roce 2023 v nakladatelství Fotorenesance.

Milí přátelé,

dovolím si doporučit těm z vás, kteří jste ještě tou knihou nelistovali,

počin Jana Šulce, O lidech a knihách

Nakladatelský redaktor a editor Jan Šulc (1965) napsal za posledních třicet čtyři let více než dvě stovky vzpomínkových, popularizačních a polemických textů o české literatuře, vedl rozhovory s českými spisovateli a proslovil řadu přednášek. Z těchto textů vychází nyní výbor, jehož cílem je popularizovat literaturu, četbu a české literární osobnosti mezi nejširšími vrstvami čtenářů. Kniha je rozdělena do šesti oddílů: Vzpomínky (mj. Juliš, Žilina, Kosík, Preisner, Vaculík, Med, Kabíček, Fischerová, Topol, Havel, Kovářík, Lopatka, Cieslar), Sloupky (čtyřicet tři sloupků psaných zejména pro časopis Host), Varia (předmluvy, doslovy, přednášky a jiné texty o českých spisovatelích od Karla Poláčka a Jaroslava Foglara přes Zbyňka Havlíčka a Jana Zábranu po autory mladších generací), Články (mj. o bulvarizaci, editorství, české knižní kultuře a současné české poezii), Otázky (rozhovory s jedenácti literárními osobnostmi, mj. Bohuslavou Bradbrookovou, Zinou Trochovou, Editou Štěříkovou, Markem Staškem a Vilémem Vránkem) a Odpovědi (několik vlastních rozhovorů). Kniha je doplněna rozsáhlým jmenným rejstříkem a padesáti devíti černobílými fotografiemi. Jejím smyslem je zachytit svědectví o významných osobnostech novodobé české literatury a podnítit její četbu zejména mezi mladšími čtenáři. Může se stát i svého druhu příručkou pro knihovníky, organizátory literárních festivalů či učitele české literatury.

Převzato z https://www.kosmas.cz/knihy/518821/o-lidech-a-knihach/