Nové

 

Přátelé,

dovoluji si vám představit paní Evu Hubatovou. Pokud byste toužili svou připravovanou knihu ilustrovat unikátně – zde je představení této výtvarnice. Uvádí: „Jedná se o ryze abstraktní tvorbu, resp. autorskou techniku Fotoinformel, pro kterou jsem držitelkou ochranné známky.“

KR

 

Eva Hubatová (*1956)
Výtvarnice, ilustrátorka, fotografka a publicistka Publikační a fotoreportérské činnosti se věnuje již 25 let (od r. 1996). Je členkou Syndikátu novinářů ČR
Od r. 2008 se současně zabývá umělecké činnosti. Jedná se o volnou tvorbu a ilustrace knih, zejména poezie, a to technikou Fotoinformel, pro kterou je od r. 2014 držitelkou ochranné známky. Je členkou Unie výtvarných umělců ČR a vedena v registru profesionálních výtvarníků a designérů. V r. 2016 byla uvedena do encyklopedie významných osobností ČR a SR OXFORD ENCYCLOPEDIA; V r. 2018 převzala Zlatou Europeu – Cenu Evropské unie umění za významnou
uměleckou a kulturní činnost a jako jediná žena ze všech kontinentů byla EUU; současně oceněna za přínos do soudobého fotografického umění.
Uspořádala již řadu výstav u nás i v zahraničí – Slovensko, opakovaně Německo, Belgie, Kanada-Britská Kolumbie, africká Zambie.
S tématikou autorské tvorby vydala knihy: Fotografický informel (2008), Fotoinformel (2009), Touha duše (2011) a Fotoinformel 5 (2013).

Ilustrace a výtvarná spolupráce:
27 ilustrovaných titulů
2009 – Poetický fotoinformel, autorka česko-anglické verze básní Hana Gerzanicová, vydáno vl. nákladem
2015 – Abys nezesmutněl ISBN 978-80-260-8386-3, autorka básní Romana Schuldová
2016 – Ohlas vášně ISBN-978-80-260-9657-3, autorka básní Ivana Horáková
2016 – Plamenům a řekám ISBN 978-80-260-9657-3, autorka básní Romana Schuldová
2016 – Milostné vzplanutí ISBN-978-80-270-0601-4, autorka básní Ivana Horáková
2016 – Imaginace ISBN-978-80-270-0600-7, autorka básní Ivana Horáková
2016 – Co si myslí zakázaný ovoce ISBN 978-80-7475-148-6, autor básní Karel Baštář, Nakladatelství Čas
2017 – Na vlásku ISBN 978-80-270-1053-0, autorka básní a prózy Ivana Horáková
2017 – Kdybych uhořela ISBN 978-80-270-2398-1, autorka básní Romana Schuldová
2017 – Modrý anděl ISBN-978-80-270-1214-5, autorka básní Ivana Horáková
2017 – Múzou potrhaná samota ISBN 978-80-270-3030-9, autorka básní Jarmila Flaková
2018 – Už svitne naděje ISBN 978-80-270-3927-2, autorka básní Romana Schuldová
2018 – VLNOLAMY aneb Aby tu zůstal na kameni kámen ISBN-978-80-907056-1-6, autorka básní Karla Erbová,
Nakladatelství Theatrum mundi Praha
2018 – Poslové mého zítřka ISBN 978-80-270-3380-5, autorka básní Romana Schuldová
2019 – Chtěla jsem být lunou ISBN 978-80-906511-5-9, autorka básní Romana Schuldová, Vydavatelství ARTKRIST
2019 – Samotní lidé ISBN 978-80-7211-561-7, autorka knihy povídek Jitka Prokšová, Vydavateství NAVA
2019 – Básně pro maminku, autorka básní Romana Schuldová, vydáno vl. nákladem
2019 – Jak dokáže bolet něha ISBN 978-80-906511-9-7, autorka básní Romana Schuldová, Vydavatelství ARTKRIST
2020 – Než začal padat déšť ISBN-978-80-88357-06-3, autorka básní Romana Schuldová, Vydavatelství ARTKRIST
2020 – Pod hladinou ISBN-978-80-88282-10-5, autorka básnické sbírky Emilie Uldmannová, vydala Knihovna města Plzně
2020 – Po špičkách ISBN-80-88357-05-6, autorka básnické sbírky Emilie Uldmannová, Vydavatelství ARTKRIST
2021 – Už jsem tu kdysi s kýmsi šel ISBN 978-80-88357-07-0, autorka poemy Karla Erbová, Vydavatelství ARTKRIST
2021 – Naboso ISBN-978-80–88357-14-8, autorka básnické sbírky Emilie Uldmannová, Vydavatelství ARTKRIST
2021 – Ariadné na Naxu ISBN-978-80–88357-12-4, autorka poemy Karla Erbová – Vydavatelství ARTKRIST
2021 – Otisky deště ISBN-978-80–88357-15-5, autor básnické sbírky Petr Švácha – Vydavatelství ARTKRIST
2022 – Poryvy léta ISBN 978-80-88357-20-9, autor básnické sbírky Petr Švácha – Vydavatelství ARTKRIST
2022 – Přijď bílá anebo zelená ISBN 978-80-88357-24-7, autor básnické sbírky Petr Švácha – Vydavatelství ARTKRIST
Výtvarná spolupráce na odborných publikacích a CD:
2012 – Literární kalendář česko-německý 2013 ISBN-978-80-904364-5-9, vydalo SZS
2015 -Analytické pohledy na vybrané hudební kreace 20. a 21. století autorů spjatých s Plzní ISBN-978-80-261-0577-0
(autor textu prof. Mgr. MgA. Jiří Bezděk Ph.D., redakční a grafická spolupráce, Vydala ZČU v Plzni)
2015 – EXPERIMENT Sborník příspěvků z kolokvia ISBN-978-80-01-05755-1(výtvarná spolupráce, vydalo ČVUT v Praze)
2016 – VERTIKÁLY A HORIZONTÁLY ŽIVOTA ISBN-978-80-01-05911-1 (výtvarná spolupráce, vydalo ČVUT v Praze)
2017 – Nová vlna koncertního melodramu ISBN-978-80-7036-534-2 (autorka PhDr. Věra Šustíková, Ph.D.,
obal publikace, vydaly Národní muzeum v Praze a Společnost Zdeňka Fibicha)
2015 – Jiří Bezděk – profil skladatele 2002 – 2015 (design 2CD hudebního skladatele)
2015 – 2017 Německé vydavatelství Edition Brendel (výtvarná spolupráce na přebalech tištěných not)
2016 – CD INTERNATIONAL skladatelů (design CD skladatelů z ČR, Německa, Švýcarska a USA)
2017 – Písničky na svěřenou notu (grafická úprava a design tištěných not, vydala Konzervatoř Plzeň)
2018 – Proměny aneb Procházky napříč hudebními slohy (design přebalu česko-anglické odborné publikace,
vydavatelství Musica Gioia Praha)
Vydané monografie: Fotografický informel (2008), Fotoinformel (2009), Touha duše (2011), Fotoinformel 5 (2013).
Výstavy: ČR, Slovensko, opakovaně Německo, Belgie – Brusel, Afrika – Zambie, Kanada – Britská Kolumbie.
Ceny a ocenění:
2014 – Přiznána ochranná známka pro autorskou techniku FOTOINFORMEL
2016 – Uvedena do encyklopedie významných osobností ČR a SR OXFORD ENCYCLOPEDIA
2018 – Zlatá Europea – Cena Evropské unie umění za významnou uměleckou a kulturní činnost,
jako jediná žena ze všech kontinentů EUU současně oceněna za přínos do soudobého fotografického umění

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

Přátelé, 

oslovila mne paní Olga Szymanská se žádostí o zveřejnění informace o knize Tomáše Adamce: Případ manželů Grubhofferových. jedná se o literární dvojici Marie a Jindřicha G. z Ostravice v Beskydech – ve své době známých a vydávaných autorů. Jejich knihy, i pro dětské čtenáře a s ilustracemi především Jiřího Trnky či Františka Vrobela, mnozí četli. Paní Szymanská z Centra aktivních seniorů se snaží napomoci vydání nebo opětovného vydání jejich knih.

KR

 

 

 

file:///C:/Users/klubc/Downloads/GRUBHOFFEROVI–Kniha_O%20nich_2.pdf