Nové

Drazí, dovolte mi, abych spolu s vámi přivítala v našich řadách nové členy Rady Klubu českých a slovenských spisovatelů, jedná se o malířku, básnířku a právničku, Lenku Kozlíkovou, fenomenoložku a pedagožku Annu Hogenovou, historika Petra Čorneje, antropologa, filosofa Petra Budila, překladatelku a básnířku Jarmilu Taliánovou-Wunderlin.   

                                                                                                                                                                   KR 

——————————————————————————————————————————————————————————————

Přátelé, 

oslovila mne paní Olga Szymanská se žádostí o zveřejnění informace o knize Tomáše Adamce: Případ manželů Grubhofferových. jedná se o literární dvojici Marie a Jindřicha G. z Ostravice v Beskydech – ve své době známých a vydávaných autorů. Jejich knihy, i pro dětské čtenáře a s ilustracemi především Jiřího Trnky či Františka Vrobela, mnozí četli. Paní Szymanská z Centra aktivních seniorů se snaží napomoci vydání nebo opětovného vydání jejich knih.

KR

 

 

 

file:///C:/Users/klubc/Downloads/GRUBHOFFEROVI–Kniha_O%20nich_2.pdf