Nové

 

Přátelé, 

oslovila mne paní Peer se žádostí o zveřejnění informace o obnově hrobu ve Slovenských Lednických Rovných níže představeného moravského spisovatele. Těší mne, že si bratři Slováci cení a připomínají našich společných autorů. Ráda zprávu zveřejňuji a pozdravy letí do Jižní Karolíny. 

KR    

Jan Bárta sa narodil 27.2.1883 v sklárskej rodine v Dubňanech. Jeho otec František Bárta tu pracoval ako správca sklárne. Po absolvovaní štyroch tried nemeckej reálky v Kroměŕíži nastúpil v roku 1898 za praktikanta v sklárni Josefa Schreibera (1835-1902) v Lednických Rovniach. Pracoval tu 60 rokov a 6 mesiacov na úseku zušľachťovania skla. Bol uzávaným návrhárom dekorov hlavne pre techniku pantografu. Bol známy aj svojou literárnou činnosťou, pravidelne prispieval do odborných časopisov, napísal niekoľko kníh. Jeho najznámejšie knihy boli Život na staré huti a Starý Schreiber. Zomrel v Lednických Rovniach 22.3.1959 vo veku 76 rokov.

Obec Lednické Rovne nechať opraviť starý hrob tohto známeho spisovateľa a výtvarníka. Použila návrh Ladislava Körmendyho. Obnovený hrob vidno na priložené fotográfii.

Z. Peer

Jan Bárta se narodil 27.2.1883 ve sklářské rodině v Dubňanech. Jeho otec František Bárta zde pracoval jako správce sklárny. Po absolvování čtyř let německé reálky v Kroměříži nastoupil v roce 1898 jako praktikant do sklárny Josefa Schreibera (1835-1902) v Lednických Rovných. Pracoval zde 60 let a šest měsíců na úseku zušlechťováni skla. Byl uznávaným návrhářem dekorů především pro techniku pantografu. Byl také známý svou literární činností, pravidelně přispíval do odborných časopisů, napsal několik knih. Jeho nejslavnějšími knihami byly Život na staré huti a Starý Schreiber. Zemřel v Lednických Rovných dne 22.3.1959 ve věku 76 let.

Obec Lednické Rovné nechala opravit starý hrob tohoto slavného spisovatele a umělce. Využila návrhu Ladislava Körmendyho. Obnovený hrob je vidět na přiložené fotografii.

Z. Peer

                      

——————————————————————————————————————————————————————————————–