Ethnica Poetica

Záměrem projektu festivalu Ethnica Poetica je přiblížit život a tradice menšin a cizinců žijících v ČR, které vnímáme jako nedílnou součást naší kulturní historie.

Současně chceme představit i připomenout vzájemnou podmíněnost a propojenost kultur. Cílem je přispět k jejich integraci a zároveň tak naplnit základní ideu festivalu, tj. myšlenku „ Podaných rukou“. V rámci festivalu se mohou návštěvníci seznámit s ukázkami tradic rozličných národů, taktéž s jejich kulturností slovesnou.

První ročník (věnovaný K. H. Máchovi) úspěšně proběhl 1. 5. 2010 v pražské Valdštejnské zahradě, pod záštitou předsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky.
Druhý ročník uspořádal Klub pražských spisovatelů v rámci 200. výročí narození K. J. Erbena 25. 10. 2011 v pražském Michnově paláci a záštitu nad ním převzal primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda a rovněž starosta městské části Praha 1 Oldřich Lomecký.
Třetí ročník festivalu byl věnován Jaroslavu Vrchlickému u příležitosti stého výročí jeho úmrtí.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Čtvrtý ročník festivalu Ethnica Poetica 2024 bude věnován osobnosti Baronky Berthy Sophie Felicity von Suttnerové, rozené hraběnky Kinské ze Vchynic a Tetova, jejíž 180. výročí narození si budeme připomínat. Bertha von Suttnerová obdržela jako první žena v roce 1905 Nobelovu cenu míru za své neúnavné aktivity v boji za mír.   

 

Na projektu spolupracují a podporují:

            

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Předešlé ročníky festivalu se mohly uskutečnit i díky finanční podpoře, jíž se mu, mj., dostalo ze strany Ministerstva kultury ČR a hlavního města Prahy.

 

První ročník festivalu realizovala Obec spisovatelů a Klub pražských spisovatelů ve spolupráci se Senátem PČR

a pod záštitami předsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky
Místopředsedy vlády, Ministra zahraničních věcí ČR Jana Kohouta
Ministra Vnitra ČR Martina Peciny
Ministra práce a sociálních věcí ČR Petra Šimerky
J. E. Petera Brňa, velvyslance Slovenské republiky
Primátora hl. m. Prahy Pavla Béma
Předsedkyně české sekce UNESCO Heleny Illnerové

 

Zahájení festivalu Ethnica Poetica 2010 (Rok K. H. Máchy)

Senát PČR, zahrada, 01. 05. 2010

Projev předsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky na zahájení festivalu Ethnica Poetica 2010 ( Rok K. H. Máchy)

Vážené dámy a pánové,

jsem rád, že mohu v historických prostorách českého Senátu uvítat účastníky prvního ročníku kulturně multietnického projektu Obce spisovatelů na podporu integrace cizinců žijících v České republice „Ethnica Poetica 2010“.

Stejně tak jsem rád, že se tato akce koná u příležitosti 200. výročí narození významné osobnosti období romantismu českého básníka Karla Hynka Máchy, jehož tvorbu právem považujeme za jeden ze základních kamenů moderní české poezie.

Proto považuji za velice sympatické a zajímavé, že také zahraniční účastníci této akce budou prezentovat vedle ukázek svých národních kultur i Máchovy básně v originálu a překladu do svého jazyka. Děkuji proto organizátorům tohoto projektu, že již pro jeho první ročník dokázali získat široké spektrum zajímavých tvůrců a interpretů od Kyrgyzstánu až po Argentinu.

Historie lidského rodu nám bohužel nabízí mnoho tragických příkladů válek a krvavých projevů rasové, národnostní, třídní či náboženské nesnášenlivosti, ale máme naštěstí také mnoho krásných příkladů lidské soudržnosti, solidarity a tolerance a není žádným tajemstvím, že jejich základním hnacím motorem bývá pochopení těch druhých prostřednictvím poznávání jejich kultury.

Proto mne těší, že jsme se v tomto hezkém prostředí českého Senátu dnes sešli a doufám, že jsme u zrodu hezké tradice pražských festivalů Ethnica Poetica. Všem přeji příjemný večer a zahraničním návštěvníkům hezký pobyt v České republice.

Děkuji vám za pozornost. 1. 5. 2010

 

  Zde přinášíme na ukázku píseň předvedenou na festivalu. Hudbu složil skladatel Tomáš Reindl a text je z dílny romského aktivisty Ivana Veselého.

 

 Umlkni potoku hlučný                                Čhiča paňori vikakro

    Umlkni potoku hlučný                                   Čhiča paňori vikakro

Umlkni, potoku hlučný,                                 Čhiča paňori vikakro

padající s kolmých skal,                                 peres palo huče bara

ustaň, ustaň, háji zvučný,                               ačha, ačha vešeja vikakro

proč můj znovu budíš žal?                              soske pale miri žaľa uštaves

V dálce vlna tvá umírá,                                   Andro dur kočumni tiri merel

v rovinách tvůj usne hlas,                               Andre rovina tiro hangos sovel

cit, co srdce mé svírá,                                      Kamliben so miro jilo ciskinel

neumrtví žádný čas.                                         Na murdarel nisavo čiro

O čem mluvíš? Ó, jen o ní!                             Pal sosde des duma? Ó ča pal late

Kde jest ona? Rci, kde dlí?                             Kaj hini joj ? Phen, kaj hini?

V lůno její jen se kloní                                    Andre late pes bandžarel prastaviben

rychlý běh tvůj? K ní, jen k ní?                       Tiro? Ki ja late, ča kija late?